12.11.2014

Tervepäeva[[Coreper]]. Hommikul 17.11 [[FAC]] ettevalmistus. See on [[CFSP]] uue kõrge esindaja Mogherini jaoks esimene ja ta püüab mõnd asja teistmoodi teha. Iga kuu ([[FAC]]id toimuvad iga kuu) oleks üks põhiteema, mille üle ministrid arutaksid vabamalt, strateegiliselt, ja siis selle arutelu põhjal sünniksid kohapeal suuresti järeldused. Mitte nagu praegu, kus [[PSC]] ja [[Coreper]]is murtakse iga koma, iga sõna pärast piike ja loomulikult kandub see ka ministrite arutellu üle. Novembri põhiteema oleks Ukraina, detsembris Süüria ja Lähis-Ida. See kõlab ilusti, ja kindlasti tuleb korra proovida. Aga esiteks on mitmel puhul tegemist akuutsete sõjaliste kriisidega ja nende peal uusi töövõtteid harjutada pole lihtsalt võimalik. Ei ole päris elus päris nii nagu luuletajal, et kartuli õitsemine ja sõja käimine ühele reale ära mahub. Ukrainast saab kardetavasti kuude, mitte kuu teema. Teiseks annab see kõik-aspektid-on-vaba-arutamise-all-lähenemine koosoleku juhatajale ja tema meeskonnale väga suure vabaduse valida, mida ikka lõppjäreldustena üles noppida ja mida võib välja jätta. EL kui legalistliku organisatsiooni jaoks on konkreetse teksti alusel töötamine ikka palju omasem. Lisaks võib mõnelgi [[LR]] olla probleem kohapeal “tekkivate” järeldustega kohapeal nõustumisega – neil, kel tugevam parlamentaarne kontroll EL asjade üle. Nende riikide hulka kuulub muide ka [[EE]].

Olukorrahinnangus Ida-Ukrainas toimuvale olime täna küll ühel meelel – olukord üha hullem, laiema sõjategevuse taaspuhkemine on üha võimalikum ja Venemaa pole täitnud ühtki oma Minskis võetud kohustust. Küllap otsustab esmaspäevane [[FAC]] tugevdada vähemalt isikutevastaseid sanktsioone. Kindlasti tuleb toetusavalduste kõrval ka näpuviibutus ukrainlaste poole – pange valitsus kokku ja palun hakake ükskord reforme tegema!

Lõunat sõime koos [[COM]] eelarve- ja personaliküsimuste eest vastutava asepresidendi Georgijevaga. Isikuomadustel on oma suur tähtsus – esimest korda minu 3+ aasta jooksul sai külaline spontaanse aplausi osaliseks, nii otsekohene ja inimlik on ta. Teemaks loomulikult eelarve. Tundub, et mõni nädal tagasi veerema pandud lumepall kasvab tasapisi, nimelt rääkis mitu kolleegi (ja muidugi Georgijeva ise) sellest, kuidas uut, väiksemat [[MFF]]i ei saa käsitleda samas stiilis kui eelmist. Peab kasutama paindlikkust, tõstma summasid ühelt realt teisele jne. Viibutati ka 2016ndaks kokkulepitud ülevaatusest sisulise tegemise kirvest. Mis omakorda on netomaksjate jaoks kõigi hirmude summa, kui rahaasjades tohib poeetiliselt väljenduda. Homne ja ülehomne päev mööduvad igatahes eelarvega tegeldes. [[COM]] kiitis täna heaks eelnõu, mille järgi erakorraliselt suuri sissemakseid saab ajatada kuni järgmise aasta 1. septembrini. See on koos kuhjunud arvete äramaksmisega osa kogu suurest eelarvepaketist.

Pärastlõunal nääklesime 21.11 kaubandus[[FAC]]i ettevalmistuste all üksteisega. Kaubanduspoliitika küsimustes on [[LR]] jagunenud selgelt eristuvatesse leeridesse, [[EE]] on liberaalide rühmas, mille moodustavad laias laastus 14 [[LR]]. Teine pool ajab jälle oma joru ja kui [[PRES]]l on kodus tugev poliitiline nõudmine ühte suunda tirida, siis kujuneb arutelust väheviljakas ja aeganõudev. Kaubanduspoliitika komitee jätkab asekantsleri tasandil tööd järelduste kallal, aga ei välista, et midagi maandub erakorraliselt veel ka [[Coreper]]i laual. Õpetus aga, et ärgu meid küll tabagu pealinnapõhine eesistumine!