12.10.2015

[[FAC]] peateema oli Süüria. Kuna järeldused olid juba [[PSC]] poolt kokku lepitud, peeti maha poliitiline lauaring. Eriarvamused on [[LR]] vahel selles, milline on president Assadi roll (mitte kas tal nähakse tulevikku presidendina, vaid üleminekuajal), ja ka Venemaa rolli üle. Viimase kohta on huvitav, et järeldusi, kus Venemaa õhulööke tugevalt kritiseeritakse, keegi avada ei soovinud, küll aga – jällegi – väljendati erinevat optimismiastet selle üle, mil määral saab Venega sõja lõpetamiseks koostööd teha. Erinevalt seniarvatust ei küsinud [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini endale suuremat rolli ega volitusi, vaid rõhutas tugevalt, et EL paneb kogu oma mõju ja jõu ÜRO aitamiseks.

Kuna kõik tegelevad praegu rändega, ja välisrindel asju ju ka edeneb, siis pidi ka [[FAC]] saama oma rändejäreldused. Vaielda sai seal Türgiga koostöö üle, mis alati selle riigiga nii, arvestades nii [[CY]] diplomaatiliselt öeldes väga keerulist suhet kui ka näiteks [[DE]] jt [[LR]] avaliku arvamuse tundlikkust Türgi suhtes. Igatahes, välisministrid tõdesid, et järeldused on sisend 15.10 [[ÜK]]le. Eesistuja Tuski meeskond ütleb kindlasti südamliku dziękuję bardzo ja tegelikult paralleelselt juba esitas oma järgmise versiooni [[ÜK]] järeldustest, mida asub arutama homne [[GAC]].