12.06.2015

TervepäevaCoreper võttis läbi 15.-16.06 JHA järelejäänud teemad. Sain maha võtta reservatsiooni Euroopa prokuröri eelnõult (kus kinnitamisele lähevad vaid 16 esimest paragrahvi). Seejärel 25.-26.06 ÜK tüse päevakord, kus mitu kuuma teemat – GR, UK, rände ümberpaigutamise osa, EMU tulevikuraport – veel täiesti tühjad lahtrid. Kavandatud kaitse- ja julgeolekuosas ei tule vist pikemat arutelu, antakse CFSP kõrgele esindajale ülesanne välja töötada uus Euroopa julgeolekustrateegia (meie soov, et 2016 juuniks), aga muust sisust praegu palju ei paista. Digitaalse siseturu osa tuleb aga pikem kui vaid COM strateegia heakskiit, teema on praegu kuum. Palusime kindlasti teha tuleva nimekirja lisada ka e-valitsuse.

Pisut ootamatult, ent siiski ilmselgelt institutsioonide ja ka osa LRdega koordineeritult tõdes EEAS, et kuna kehtib märtsi ÜKl saavutatud konsensus, et Venemaa-vastased majandusanktsioonid on seotud Minski lepete täieliku täitmisega Vene poolt, mida muidugi pole tehtud, siis tuleb sanktsioonide pikendamisotsus teha juba enne juuni ÜK. Keegi ei vaielnud, vaatame, kuidas läheb järgmisel nädalal, kui laual ka õigusakt. Kinnitamine jääks siis formaalselt 22.06 FACle. Tore oleks.

Lõunateemaks oli rändeagenda problemaatilised aspektid, ümberpaigutamine ja ümberasustamine. COM oli kohale saatnud oma peasekretäri Day ja ei andnud milleski grammigi järele: 2015 olukord muutus, vabatahtlikkus ei tööta, juuni ÜKlt oodatakse kohustuslikkuse põhimõtte kinnitamist ja ümberpaigutatavate üldarvus kokkuleppimist. Siis võivat ka jaotusvõtmest edasi rääkida (hulga LR, ka EE kurtmise peale, et meiega pole konsulteeritud ja võti ebaproportsionaalne). Hee, kui üldarv on paigas, ja õigesti märkisid mitmed, et 40 000 on hakanud oma elu elama, seda muuta raske, siis on jaotusvõtme ümbermängimine nullsummamäng ja see ülikeeruline. Mitmed, ka EE arvasid, et euroopalik lahendus oleks üldse vältida sõnu “kohustuslik” ja “vabatahtlik”. Leerid umbes nagu välja kujunenud. Ka NK poolt oli kohal peasekretär Corsepius, kes täiesti õigesti märkis, et riigijuhid ei lepi kokku mingis põhimõttes, kui nad ei tea, mida see nende riigile konkreetselt tähendab. Mina ajasin meie kohustuslikkust välistava seisukoha COM pakutud ebarealistliku ja ebaproportsionaalse numbri kaela – et kuna number nii suur, hakkasime hoopis vaatama, kas ikka saab seda kohustuslikuks teha, mitte ei mõelnud, kuipalju ja keda vastu võtta. Pärast parlamendierakondade, ka EKRE, eilseid avaldusi, et umbes 150 põgenikuga saaksime hakkama küll (laias laastus meie osakaalus EL SKT-st ja rahvastikust) oli ses jutus tõde niipalju, et jutt seisis püsti küll, seekord. Vaatame, kuidas siseministril 16.06 JHAl läheb.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga