12.05.2014

[[FAC]] peateemaks jälle Ukraina. Välisministrid võtsid aruteluta vastu sanktsioonide kriteeriumite laiendamise ka firmadele (vt Gondori kroonika 07.05.2014) ning lisasid nimekirja 13 isikut ja 2 firmat. [[FAC]] külaliseks oli [[OSCE]] eesistujamaa Šveitsi president Burkhalter, kes esitles oma nn teejuhti (roadmap) kriisi lahendamiseks. Ministrid olid seda kommenteerides ja toetades küllalt klaarid: see on jah praegu ainus plaan, millega töötada, ja EL toetab neid pingutusi. Aga kõige olulisem on tagada Ukraina enda omalus selles. Ei saa olla nii, et Ukraina saatust, riigikorda või välispoliitilist orientatsiooni otsustatakse kuidagi üle nende pea. Burkhalter sai sellest oma sõnul väga hästi aru ja kinnitas seda.

Võeti vastu järeldused, mille kohal oli [[PSC]] eile 8 tundi tööd teinud ja ka [[Coreper]]ile jätkus täna hommikul arutamist. Said pikad, tummised ja meie poolt vaadates õiges tasakaalus. Tööd oli nende kallal ka omajagu. Sisaldavad nii diplomaatiat, otsuseid (uued sanktsioonid, Krimmi mittetunnutamispoliitika järelmid), toonimuutust 3. faasi sanktsioonide üle. Kommenteerin neid lõik-lõigult.

1. lõik ütleb, et Venemaa destabiliseerib Ukrainat jätkuvalt. Uus sõnum on Odessa traagiliste sündmuste uurimise rahvusvaheliseks tegemisele kutsumine. Hukkunuid oli nii palju, emotsioonid nii üleval ja kohalikud korrakaitsjad ka miskitpidi seotud, et parem oleks, kui keegi väljastpoolt objektiivselt uuriks. 2. lõik ütleb, et lähiaja olulisim sündmus Ukrainas on 25.05 presidendivalimised. EL pani tähele (takes note) Vene presidendi Putini julgustavaid sõnu nende valimiste kohta, aga ootab ka tegusid nende sõnade toetuseks. 3. lõigus kinnitatakse üle toetus Genfi 17.04 deklaratsioonile, tunnustatakse Ukrainat seal sisaldunu täitmise eest ja kutsutakse ka Venemaad samuti toimima. Toetatakse uue kohtumise kokkukutsumist (miks, kui eelmine pole tulemusi toonud – vt käesoleva blogisissekande 1. lõiku). 4. lõik on toetus [[OSCE]]le ja Burkhalterile. 5. lõik on väga oluline, kuna loob juba teatavat traditsiooni ja sisaldab selge ja samas laialt tõlgendatava hukkamõistu. Seal korratakse nimelt 14.04 [[FAC]] nõudmist tühistada koheselt Vene Föderatsiooninõukogu luba kasutada Ukraina territooriumil Vene relvajõude ning mõistetakse hukka kõrgete ametikandjate (Vene omade, kui see kontekstist juba selge pole) avaldused ja visiidid, mis toetavad separatismi. 6. lõigus öeldakse täpsemalt, kuidas [[OSCE]] missiooni ja eesistuja tegevust toetatakse ning, samuti väga olulisena, avaldatakse mõistmist rahvusvaheliste organisatsioonide pretensioonide suhtes, et neil ei lasta jälgida rahvusvähemuste olukorda Krimmis. Ukrainale pakutakse abi ebaseaduslikult relvastatud jõukude relvitustamiseks. 7ndas öeldakse, et lisaks 8-le vabaks lastud vaatlejale tuleb vabastada ka kõik muud pantvangid Ida-Ukrainas. 8. lõik ütleb, et [[CSDP]] missiooni planeerimine võib alata. 9. ütleb üle, et ja kuidas sanktsioonide kriteerimume laiendati, et isikuid ja firmasid lisati nimekirja, et käib töö nn 3. faasi sanktsioonide ettevalmistamisel ja eriti olulisena, ütleb esimest korda EL tasandil välja, et 3. faasi ehk majandussanktsioonide kehtestamise otsustamise tähtsaim verstapost on 25.05 presidendivalimiste läbiviimise tingimused. Seni on olnud aru saada, et arusaamine on, et 3. faasi käivitaks Vene sõjaline sissetung Ida-Ukrainasse, nüüd on siis seatud üks poliitilisem tähis. Ja õige ka. Tänapäeva, uuest, massiivse invasioonita sõjapidamisest on viimastel nädalatel ilmunud hulganisti artikleid ja üht sellist operatsiooni näeme praegu Ida-Ukrainas. 10. lõigus korratakse üle Krimmi annekteerimise mittetunnustamine, tervitatakse [[COM]] tehtud järeldustepaberit ja palutakse [[COM]]l ja [[NK]]l hakata tegema samme selle paberi soovituste elluviimiseks. Juba sel nädalal arutabki asja [[NK]] Ida-Euroopa töögrupp. Lisaks kurjustatakse krimmitatarlaste ühe liidri Džemiljevi kiusamise pärast. 11. lõik kinnitab üle EL soovi allkirjastada vabakaubandusleping Ukrainaga nii kiiresti kui võimalik pärast 25.05 presidendivalimisi 12. lõik on ilusti tasakaalus – alguses räägitakse EL-Vene-Ukraina energeetikakõnelustest, teine pool aga rõõmustab kokkuleppe üle, mis võimaldab Ukrainasse gaasi tarnida ka [[SK]] kaudu. Hea. Ning lõpuks meenutatakse lugejatele seal ida pool, et 21.03 [[ÜK]] nõudis [[COM]]lt põhjalikku uuringut EL energiajulgeolekust (loe: sõltumatuse vähendamisest Vene energiakandjate impordist). 13., viimane lõik kordab üle [[IMF]] ja EL rahalise abi Ukrainale.