12.03.2015

[[JHA]] siseküsimuste päev möödus eriliste sündmusteta. Kui mitte sündmuseks pidada seda, et esimest korda oli [[PRES]] pannud ministrid istuma omavahel, 27-sesse sisemisse ringi, seni oldi sellel nõukogul erandlikult istutud suure saali seintes 2 igast delegatsioonist. Ei tohiks ju olla üllatuseks, et mida paremini inimesed üksteist näevad, seda vahetum on kontakt ja seda vabam arutelu. Selle viimase osas täna siiski erilisi muudatusi veel ei täheldanud, aga ehk edaspidi.

Teemadest kõigepealt terrorismivastane võitlus. Päris lauskontrollideks Schengeni välispiiril siiski veel ei lähe, süstemaatilised kontrollid peavad põhinema riskianalüüsil, milleks tulevad ühised indikaatorid. Juunist peaks pihta hakatama. Lisaks rõhutati taas kord olemasolevate andmebaaside ja infovahetusvõimaluste parema kasutamise vajadust, mis ka [[EE]] kauaaegne jutupunkt. Lennureisijate andmete vahetuse läbirääkimised [[EP]]ga jätkuvad, ehkki tuleb oodata Euroopa kohtu arvamust ühe selle direktiivi osa kohta.

Rändevoogude arutelu kordas varasemaid. Põgenikke vastuvõtvad [[LR]] kurtsid-kurjustasid olukorra üle, muud esitasid ka oma vanu jutupunkte. [[COM]] tuleb mais välja mingite uute ettepanekutega, seniks selles asjas muutusi loota (või karta) ei ole.