12.01.2015

Poolaastakonsultatsioonid Tallinnas. Seekord oli igal kohtumisel tavapäraste jooksvate teemade ning valitsuse EL poliitika täitmise kõrval küsitud ka sidet [[COM]] 2015. aasta tööplaaniga ja personali ala ettevalmistusi meie eesistumiseks 2018 – viimase pilt pole kurb, küll aga õpetlik.

Justiitsministeeriumis tuli tõdeda, et andmekaitsega liikus [[IT]] eelmisel poolaastal hästi edasi. Ei saa välistada, et [[LV]] õnnestub [[NK]] kokkulepe saada, mispeale järgnevad kindlasti väga keerukad läbirääkimised [[EP]]ga. Kõva sudimist tuleb meil esialgse õigusabi direktiiviga, kus [[LR]] on väga erinevad vaated sellele, mis puhul tuleb riigil esialgset õigusabi tagada – see sõltub ka [[LR]] väga erinevatest õigussüsteemidest. E-õiguse alal jätkame oma aktiivset tegutsemist, mh kuna meil on kõiges digitaalses hea maine. Kaua meie prioriteediks olnud, aga eikuskile liikunud EL ühtse müügiõiguse eelnõu võttis Junckeri [[COM]] tagasi, aga lubas esitada uue, mis puudutaks vaid e-kaubandust – asi seegi.

Välisministeeriumi Euroopa – ja Atlandiülese koostöö osakonnaga rääkisime Vene-Ukraina kriisist ja kõige laiemalt EL üldasjadest. [[GAC]], mis nende teemadega tegeleb, on Eesti jaoks pisut vaeslapse ossa jäänud, seal meid esindav välisminister jõudis viimastel aastatel sinna haruharva. Lisaks on kitsaskohti ja pudelikaelu ka selle nõukogu ettevalmistamisel riigi sees. Poliitikaosakonnas peamiselt Vene-Ukraina kriisist, vajadusest ka meil paremini oma poliitikaid kavandada ja analüüsida. Jaanuaris arutab Vene-suhteid [[FAC]], märtsis jõuab kätte isikutevastaste sanktsioonide tähtaeg, märtsi lõpus Vene-suhted [[ÜK]]l, 31.07 on majandussanktsioonide tähtaeg. Lisaks [[ENP]] ülevaatus ja Idapartnerluse tippkohtumine Riias. Veel rääkisime tööst meile mitte nii otse korda minevate piirkondade-konfliktidega, kus ometi peame ka aruteludes osalema, et teised [[LR]] meile oluliste asjadega tegeleksid. Oleme siin viimasel ajal teinud pingutusi ja peame seda liini igati hoidma. Välismajanduse- ja arengukoostöö osakonnas kiire ülevaade käimasolevatest kaubandusläbirääkimistest (USA, Jaapan) ja tugevdasime üksteise usku ses asjas, et Ukraina vabakaubandusleppe rakendamise võimalikule veelkordsele edasilükkamispalvele tuleks küll vastu olla. Arengukoostöö alt tuleb 2015 jälle rahalugemine, s.t. uued arengueesmärgid, kus hakatakse taas kord vaatama, kuipalju [[LR]] arenguabi annavad. EL üldine eesmärk on 0,7% SKT-st, Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele eesmärk 0,33% … ja seejuures on [[EE]] oma 0,14%-ga regioonis üks tublimaid.

Kaitseministeeriumis hea arutelu juuni kaitseteemaliseks [[ÜK]]ks valmistumisest. Ei ole põhjust arvata, et [[ÜK]] ei anna [[CFSP]] kõrgele esindajale ülesannet üle vaadata 2003. aastast kehtivat Euroopa julgeolekustrateegiat. Ja kui nii, siis tuleb ka meil selleks aegsasti valmistuda ning planeerimine on juba töös. Üldse on hea, et ka EL on jõudnud meie kaitseteemalisse mõtlemisse. Jah, NATO jääb muidugi keskseks sõjalise kaitse mõttes. Aga kui mõelda hübriidsõjale, mille 2014. aasta reljeefselt reaalsesse ellu, kõnedesse ja analüüsidesse tõi, siis tegeleb väga paljude sellessepuutuvate teemadega just EL – mõelda vaid energiajulgeolekule, propagandale, majandussurvele, sisejulgeolekule ja nii edasi ja nii edasi.