11.12.2013

Tervepäeva- ja poole öö [[Coreper]]. Naaklesime algul pisut eelmise päeva ja öö [[ECOFIN]]i järelmite üle. Üldiselt pole saadikute tasandil väga kombeks töö korralduse üle avalikult nuriseda või [[PRES]]le soove esitada. Protsesside juhtimine, koosolekute kokkukutsumine, päevakorra kokkupanek jne on [[PRES]] otsustada ja oma soovid esitavad [[LR]] talle eraviisiliselt. Aga [[SRM]] ja 18.12 erakorralise [[ECOFIN]] üle tuli küsimusi ja nõudmisi mitmelt [[LR]], ka meilt. Nõukogu peab olema hästi ette valmistatud (selgus näiteks, et rahandusministeeriumite esindajate koosoleku asemel toimub 18.12 hommikul hoopis [[Coreper]]), eelnõu tekst aegsasti esitatud ([[PRES]] lubas kindlalt, et 13.12 õhtuks on [[SRM]] määruse eelnõu laiali saadetud) ja peab olema selge, kes, kuidas ja mis tähtajaks peab olema läbi rääkinud valitsustevahelise leppe kriisihaldusfondi üle (vt Gondori kroonika 10.12.2013).

[[EEAS]] ülevaatuse järeldustes ([[GAC]]is 17.12) on lahti veel vaid konsulaarkaitset puudutav lause. Osa [[LR]] ei taha sellest teemast üldse kuulda, kuna see on on suveräänse riigi enda kohus, [[EEAS]]il pole selle jaoks eraldi raha ja pole arusaadavalt ka konsulaarkogemustega diplomaate esindustes tööl, kuna sellega pole varem kunagi tegelema pidanud. Enamusel väikestest [[LR]] ja ka mõnele suurele on see aga kogu EL nähtavuse ja legitiimsuse mõttes väga oluline asi. Panime oma punased liinid maha ja mingi kompromiss sealt tuleb. Aga et kogu ülejäänud tekst kokku lepitud, see on väga hea saavutus.

[[ÜK]] järelduste arutelul vähem intriigi kaitseteemal. [[EE]] eelmise korra ettepanek märkida ära ka vajadus korraldada ühiseid küberkaitseõppusi läks teksti sisse. Tuleb ka tekst Ukraina või kogu idapartnerluse kohta, hea. Põhiteemaks reformilepingud ja nendega seotud nn solidaarsusmehhanismid. Selle asjaga pole veel kindel, kuhu ikkagi täpselt maandutakse. Pidin olema pisut teravam meie tavapärasest praktikast ja ütlesin selgelt, et meile ei sobi mingi uus fond või mehhanism, mis tõstaks raha vaesematelt [[LR]]lt jõukamatele selleks, et need saaksid teha oma siseriiklikke reforme. Järgmine versioon järeldustest 17.12 [[GAC]]iks.

Laienemisega on nii, et mida vähem toimub, seda rohkem kirjutab EL selle kohta teksti ja seda rohkem selle iga koma üle vaieldakse. Albaania kandidaadistaatus jääb 13.12 [[Coreper]]i ja sejärel ministritele arutada. Ametlikult pika nimega Makedooniaga hoolimata [[COM]] 2009ndast korduvast soovitusest läbirääkimisi ei avata, see on kahjuks selge. Aga mõne kriitilisema [[LR]] soovile nende tingimusi veelgi karmistada astusime me koos mitme laienemissõbraga nüüd küll vastu. Tekst jäi lahti, arutelud jätkuvad.