11.10.2017

Brüsselis, kus tegin eesistuja seda tööd, mis seotud avamise ja lõpetamise, kiitmise ja tänamisega. Nagu Saatpalu laulus: Küll teksti ette annab sekretär/Ise vaid soovin edu. Tegelikult ikka panin ennast ka juttu sisse, vähemalt [[EP]] põhiseaduskomitee AFCO korraldatud Euroopa tuleviku konverentsil koos [[LR]] parlamentidega. Juhatanud AFCO esinaine Hübner nimetas mu sõnavõttu igatahes avatuks ja otsekoheseks, mis diplomaatilises keeles tähendab, hmm, asjadega liigset keerutamatust. Kordasin muidugi vanu südamelähedasi punkte sellest, et EL peab kodanikele konkreetset kasu tooma, et institutsiooniliste muutuste kõrval (või ees) tuleb seda alati silmas pidama. EL demokraatliku legitiimsuse tõstmise vajadust tunnevad kõik, aga samas on kõik EL tulevikku käsitlevad paberid-raportid, olgu need institutsioonide juhtide, [[COM]] või [[EP]] liikmete poolt, just selles osas kõige lahjemad, ideid nagu ei tundu olevat. Ehk saavad [[LR]] parlamendid siin aidata, seda ma aga täna teada ei saanud, minust jäid nad maha arutama, sest ise pidin tormama lõpetama

Euroopa soolise võrdsuse instituudi ja Eesti eesistuja poolt korraldatud seminari, kus esitleti ka selleaastast soolise võrdõiguslikkuse indeksit, kus [[EE]] pisut tõusnud, ehkki kiidelda veel millegagi pole. Tänasin siis seminari osalejaid töö eest nii, nagu [[EP]]st lahkudes olin sealsetele jõudu tööle soovinud.

Hommikupoole jagasin kogemusi [[BG]] eesistumisel institutsioone katma hakkava aseministrile Panayotovale. Kes endise [[MEP]]ina parlamenti muidugi väga hästi tunneb, aga praktilisi näpunäiteid sai ikka. Vahepeal kiirkohtumine endise NATO peasekretäri ja [[DK]] peaministri Rasmusseniga Ukraina teemal. Kuna meie esinduse tubli ja oskusliku töö järel oli just hetk varem [[Coreper]]is heaks kiidetud EL-poolne versioon idapartnerluse 24.11 tippkohtumise deklaratsioonist (alati väga aega- ja jõudunõudev protsess), siis saime rääkida tulevastest EL ja idapartnerite lähendamise võimalusest. Mida lähemal, euroopalikumad need riigid on, seda parem EL-ile, selge. Leidlikkust uute koostööalade otsimisel tuleb siin üles näidata, eriti kolme assotsieerunud riigi puhul, kel vabakaubanduslepe ja viisavabadus EL-iga saavutatud. Aga võimalusi on, eeldusel, et riigid ise euroopalikke reforme teevad.

Õhtul lühike avakõne Friends of Europe aastakonverentsi galaõhtusöögil. Mis sealgi muud, kui et kuidas kõik EL sõbrad peavad julgema kõva häälega EL headest külgedest rääkima. Ka kui EL-ist alati nii lihtne aru saada pole. Läks EL sõprade üritusel päris hästi peale.