11.10.2013

Tallinnas, kus EL institutsioonides töötavate eestlaste sidustusseminar. On saanud heaks ja kindlasti jätkamist väärivaks tavaks, et kord aastas briifib välisministeerium kõrgematel ametikohtadel töötavaid eestlastest euroametnikke kodustest oludest ja poliitikast. Muidugi, inimeste eelteadmised on erinevad – on neid, kes ise olnud ka [[EE]] riigiametnikud, kes osalenud meie liitumisprotsessis ja kelle huvid ja informeeritus on nagunii üpris kõrge. Aga üha rohkem on neid eestlasi, kelle tööelu ongi möödunud eurostruktuurides. Hoolimata klišeest, et tänapäeval on kogu info netist kättesaadav, on ometi vaja, et meie potentsiaalsed eestkõnelejad (sest eestlasi on nii vähe, et igaüks neist on suure tõenäosusega tarviduse korral oma asutuse, büroo, korruse infoallikaks) teaksid võimalikult hästi, mille eest kõnelda.

Välisminister Paet rääkis peamiselt  EL idapartnerlusest, asekantsler Sillaste-Elling [[EE]] praeguse aja välispoliitikast – vastutuse suurenemisest, haarde laienemisest ka ÜRO teemadele ning ka rutiini vajumise ohtudest. [[ELS]]i juhid andsid ülevaate ettevalmistustest meie eesistumiseKs. See on teema, mis just euroametnikke eriti huvitab. Keskpanga nõukogu esimees Laar kõneles [[EE]] majanduse väljavaadetest, pidades peamiseks riskifaktoriks inimressursi kvali- ja kvantiteeti ning peamiste kaubanduspartnerite nagu [[FI]] keerulist olukorda. [[MKM]] IT-asekantsler Kotka andis ülevaate e-riigi kavadest – osa neist lahendustest püüame saada ka eelseisva digimajandusele pühendatud [[ÜK]] päevakorda. Lõpuks rääkis Arengufondi juhatuse esimees Arro fondi tegevusest. Eriti huvitav oli nende uuring eestlaste ettevõtlikkusest. Vaid 11% sissetöötanud, tegutsevate ettevõtete omanikest tahab laieneda, müüa oma toodangut välismaale. Soovitasin, et Arengufond võiks eesti keelde tõlkida John Simoni raamatu Koneen ruhtinas (Kone vürst), loo Pekka Herlinist, kes väikesest [[FI]] firmast tegi maailma suuruselt neljanda liftitootja. Lähedased eeskujud võiksid olla usutavad, õpetlikud ja innustavad. Ega 1960ndate [[FI]] ka väga rahvusvaheline koht olnud.