11.09.2013

[[Coreper]] saavutas pisut üllatavalt konsensuse Euroopa avaliku teenistuse kohtuniku üle. Lõppvoorus oli valik [[DK]] ning [[BG]] kandidaadi vahel. Eriti viimane kasutas argumendina, ka [[EE]] lobimiseks, Ida-Euroopa regiooni  esindatuse vajadust selles 7-liikmelises kogus. Meie tuletasime meelde soome geograafi Granö määratlust – Eesti asub seal, kus Põhja-Euroopa muutub märkamatult Kesk-Euroopaks – , valisime sealt endale sobiva ja toetasime [[DK]] poole kalduvat konsensust.

Lauaring tekkis Ukraina assotsiatsioonilepingu ajutise kohaldamise üle (kõik küll teadsid, et me ei aruta praegu lepingu allkirjastamiseks vajalike poliitiliste tingimuste täitmist või mittetäitmist ukrainlaste poolt). Nagu arvata oligi, on Venemaa hiljutised sammud Ukraina – ja ka eilne veiniimpordi keeld Moldova suhtes – oluliselt muutnud atmosfääri EL [[LR]] vahel. See, mida EL praegu teha saab, on näidata, et me oleme oma assotsieerumiskavatsustes endiselt kindlad, või tegelikult veel kindlamad kui seni. Selleks tuleb öelda, et EL asub assotsiatsioonilepet, kui see novembris Vilniuses allkirjastatakse, kiiresti ja ulatuslikult rakendama juba enne selle ratiftseerimist (mis võib võtta 4-6 aastat). Seda absoluutne enamus [[LR]] täna ka rõhutas. Osa tõid esile ka EL-poolse vajaduse veel loovamalt mõelda kaubandusbarjääride kiiremale mahakiskumisele. Ja kui mõtlema hakata, siis kõige rohkem läheb idapartnerite kodanikele korda viisarežiimi lihtsustamine-kaotamine. Vaid ühel [[LR]] olid jätkuvalt probleemid EL ja [[LR]] vahelise pädevuste jaotusega lepingu ajutise rakendamise puhul. On siiski harras lootus, et järgmiseks [[Coreper]]iks saab need mured maandatud. Kaalul on EL kui välispoliitilise toimija maine ja kõik mõistavad seda.