11.06.2014

Hommikukohv [[EE]] [[MEP]]idega, kes Brüsselis – 6-st 4 pluss üks lahkuva koosseisu saadik. Komisjonivaliku soovid on esitatud igati mõistlikult, vastavalt varemräägitule (vt Gondori kroonika 26.05.2014). Kas nii ka saama saab, eks näis.

Nagu karta, on parlamendi suured fraktsioonid, värvist sõltumata, nn Spitzenkandidat´ide meetodi ja seega ka konservatiivide kandidaadi Junckeri taga. Tegelevad agaralt tema/järgmise [[COM]] poliitiliste prioriteetide kokkupanemisega – sama teevad ju ka [[LR]] valitsused ([[EE]] oma paberi [[ÜK]] eesistuja Van Rompuy kabinetile esitanud), teevad [[COM]] agarad ametnikud, teevad mõttekojad, kes kõik veel. Tundub, et mõistlik olekski, kui Euroopa konservatiivide ühendus EPP oma järgmise nädalal mõttetalgutel [[PT]]s kaasaks ka Van Rompuy, lahkuva [[COM]] presidendi Barroso, konservatiivseid peaministreid ja teeks korraliku, realistliku programmi, mis siis alguses Junckerile ja pärast [[EP]]le antaks võtta või jätta. Põhiprobleem praegu ongi Euroopa tasandi erakondade ja nende juhtide (kes ju väga tihti oma [[LR]]s valitsusjuhid) ebapiisav seotus nende erakonnakaaslastega [[EP]]s. Ja needsamad peaministrid, kes praegu räägivad, et ei-ei, [[ÜK]] ju pole seda Spitzenkandidat´ide meetodit heaks kiitnud, käisid ju enamasti ikkagi oma parteigrupi kongressil ja kiitsid oma tippkandidaaadi ikkagi heaks. Asugu omaenda eri rollide vahel sünergiat tekitama, nagu öeldakse bürokraatlikus kõnepruugis.

Poolpäevane [[Coreper]] käsitles alul Ukraina assotsiatsioonileppe kaubandusosa allkirjastamist. Seal on juriidilisi probleeme sise-ja justiitsosa pärast, kuna selle alaga pole kõik EL [[LR]] liitunud. Vast saab sellega järgmisel nädalal ühele poole. Aga taas tõsteti kaubanduslepete (ka Moldova ja Gruusia assotsiatsioonilepped on plaanis 27.06 allkirjastada), nende esialgse rakendamise ja Venemaa võimalike vastusammude problemaatikat. Õnneks kerkis kohe tugev rühm [[LR]], kelle meelest praegu selle protsessi lõpuleviimine on puhtalt EL usutavuse küsimus – me oleme öelnud, et esiteks, oleme valmis siis, kui Ukraina on valmis ja teiseks, et kellelgi kolmandaga neid leppeid ei kooskõlastata. Infot vahetada võib ja selle vastu, et mõned [[LR]] selle vajadust rõhutavad, pole mõtet sõdida. Aga ka [[EEAS]] ja [[COM]] esindajad ütlesid täna selgelt, et see infovahetus ei saa kuidagi viia Venemaa rahuloluni nende lepetega, järelikult tuleb nad (Euroopa kombe kohaselt viisakalt) ära kuulata, oma faktid esitada ja siis oma plaani järgi edasi minna. Järgmisel nädalal tulevad [[Coreper]]is loodetavasti otsused allkirjastamise ja esialgse rakendamise kohta nagu meie plaan olnud.

Juuni [[ÜK]] juhiste arutelu oli tavapärasest ehk loium, kuna esiteks kõige põletavamat küsimust ehk ametissenimetamisi ei saanud täna veel arutada, teiseks kuna sise- ja justiitsküsimuste nn Stokholmi programmi jätku on juba õige palju arutatud ja kolmandaks, kuna kliima- ja energia väga keerulise teema päris arutelu ja otsustamine tuleb alles oktoobris. Viimase all rõhutasid paljud, ka [[EE]], et juunis peaks põhitähelepanu olema energiajulgeolekul ja selle teema projektidel (meie jaoks kõik meie ja Balti nn energiasaare ühendamise asjad). Sise-justiitsplokis nimetasin taas sisejulgeoleku ala IT-lahenduste (Tallinna) kontsentreerimise vajadust ja haldusotsuste vastastikust tunnustamist, lisaks Euroopa ühtne müügiõigus (mis, kui üldse, siis tuleb vaid e-kaubanduse peale. Aga tulgu sinnagi). Lisaks 3 idapartneriga lepingute allkirjastamine (vt eelmine lõik), [[LT]] euroalaga liitumise tervitamine ja Albaaniale kandidaatriigi staatuse omistamine – polekski nii vähe, kui kõik see õnnestuks ära teha. Praegu lootust igatahes on.