11.05.2015

Hommikul kohtusin EL kommunikatsiooni eest vastutavate inimestega kõigist [[EE]] ministeeriumitest. Hea, et ka selle ala töö eesistumise ettevalmistumiseks on alanud, visiidi programm on neil EL institutsioonides päris esinduslik. Rääkisime peamiselt sellest, kui hästi ja täpselt peavad meie ametnikud ja poliitikud, ja ka sõnumiseadjad olema eesistumise eel ja ajal kursis kõigi eelnõude sisu ja nende ümber käiva poliitikaga. Siis pole meil enam võimalik harrastada nähtust, mida ekskolleeg Kivine kunagi nimetas väikseima liiduvabariigi käitumismalliks, kus oh-minust-nagunii-ei-sõltu-midagi-vabandusega jäetakse osa teemasid põhjalikult läbi töötamata. See harjumuse muutus saab meile olema väga raske, ennustan. Lisaks rääkisime EL aktuaalsetel teemadel, eriti väga teravalt on esile tulnud rändeküsimused, seoses lekkinud teadetega, nagu kavatseks [[COM]] ülehomme pakkuda kohustuslikku põgenikke ümberjagamist. Gondori kroonika lugejad teavad, et see võimalus on ammu õhus olnud, aga kriis tuleb ju lõpuks ikka ootamatult.

[[ELS]] ja [[EAO]] juhtkond iga-aastasel käigul Brüsselis, kohtumised [[COM]]s päevakohastel teemadel. Ise sain osaleda vaid siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja kesk- ja väikeettevõtete voliniku (on vast amet, nii tiitli pikkuse kui sisu poolest) asekabinetiülema Hedbergi ettekande ja arutelu ajal. [[COM]] tuleb oktoobris-novembris välja uue siseturu strateegiaga, umbes nii nagu 06.05 tuldi välja digitaalse siseturu omaga. On selge, et potentsiaali on siseturul veel tohutult, aga selle ärakasutamiseks tuleb tegutseda targalt nii tehtud otsuste elluviimise (ja selle järele valvamisega), protseduuride ühtlustamise kui uute algatustega. Hoolimata ilusatest sõnadest on siseturu tegelik toimimine paljude [[LR]] jaoks mõnes aspektis problemaatiline, seda enam siis süvendamine. Mis nõuab [[COM]]lt ka suurt tarkust, kuidas, millal ja millega just välja tulla. Strateegiast tulenevate eelnõude heakskiitmine [[COM]] poolt peaks tulema 2016 ja ka 2017, seega siin puutumus mitte ainult [[EE]] kui siseturu palava poolehoidjaga vaid ka eesistujaga 2018, kes peab mitmed eelnõud [[NK]]st ja triloogidelt läbi viima.