11.03.2015

Tervepäeva[[Coreper]] algas, jah, hommikusöögiga, külalisteks Euroopa Kontrollikoja esindajad. Nad planeerivad EL raha kasutamise auditeerimisel teatavaid muutuseid. Peamiselt kavandatakse pisut vähendada konkreetse rahakasutamise kontrollimist ja suurendada auditit selle üle, mis kasu EL konkreetsetest poliitikatest lõpuks saadakse. Väiksema veamääraga [[LR]] nagu [[EE]] võivad sellega ju põhimõtteliselt nõustuda, aga täna kostis ka palju hääli, mis küsisid, kas mõlemat ikkagi ei saa. Ressursid on piiratud, päris mõlemat kontrollikoja oma jõududega ei saa. EL raha kasutamine on aga paljude [[LR]] valitsustele nii oluline teema, kodanikud netomaksjariikides kahtlevad ühtelugu, et kas nende raha ikka kulutatakse reeglitepäraselt. Nii et ma suurt reformi ei julgeks küll ennustada.

Istungil kõigepealt homse [[JHA]] ettevalmistus, terrorismivastane võitlus. Kuna siseministeerium oli teinud igati kõlvuliku juhise, siis rääksin minagi, teemaks Schengeni kontrollimehhanismide muutmine. Mitu [[LR]] tahavad välispiiril ette näha lauskontrolle, seda aga ilma reeglite muutmiseta (ja suure vaevata praktikas) ei saa. Paljud [[LR]] väljendasid skepsist. Homme ministrid jätkavad.

19.-20.03 [[ÜK]] ettevalmistus on jõudnud järelduste kavandi arutelu faasi. Energialiidu osas oldi eelmise nädala kriitikat (vt Gondori kroonika 05.03.2015) kuulda võetud ja kliima- ning energiatõhususe teemat lisatud. Sellelt pinnalt jõutakse nüüd ilma suuremate probleemideta kokkuleppele. Energiajulgeolek, eriti gaasiturgude kontekstis, jääb aga peafookuseks, mis meile igati sobib. Idapartnerluse osas nõudsime koos paljudega partnerite Euroopa tee kohta vastutulelikumat sõnastust, vast midagi saame sisse ka. Oleme 20.-21.05 Riia tippkohtumise ettevalmistamisel natuke graafikust maas, ammu võiks juba arutada selle ühisavalduse kavandit. Vene-Ukraina kohta on põhiküsimus, kuidas siduda meie sanktsioonipoliitika Minski kokkulepete täieliku täitmise nõudmisega. [[ÜK]]lt peab selle kohta tugev sõnum tulema. Meie ettepanek anda [[CFSP]] kõrgele esindajale ülesandeks juuniks esitada strateegilise kommunikatsiooni (loe: Vene propagandale vastuseismise) tegevuskava oli teksti sisse pandud ja nüüd pingutame, et seda seal hoida.

Lõpuks otsustati, et 16.03 [[FAC]]il Ukraina kohta järeldusi ei tule. Polnudki õieti aru saada, kes neid niiväga tahtis, aga nagu EL-is teinekord: mingi arusaamine nagu kuskil tekkis, et oleks nagu vaja ja siis kirjutatigi mingi kavand. Nagu kirjutati, peaks ütlema, sest meile esitatu põhjal polnud küll ka kogenud Brüsseli  draftijatel (ja teatava vilumuse oleme aasta jooksul ju omandanud ka) mingit võimalust korralikku toodet tekitada. Ja nagunii oldi asjaga jäädud väga hilja peale. Vaatasime siis omavahel ringi, küsisime, no kes neid siis nii väga tahab, ühtki kätt ei tõusnud ja eesistuja tõdes, et jätame ära. Kahjutunnet ei tekinud kohe üldse. Küll tuleb [[FAC]]il kõrgelt esindajalt avaldus Krimmi annekteerimise kurva aastapäeva puhul.