11.02.2016

Teine [[šerpa]]de ja alaliste esindajate koosolek [[UK]] teemal. Kui eelmise järel kirjutasin (vt Gondori kroonika 05.02.2016), et olukord suhteliselt rahulik, siis täna tuli teksti muutmise ettepanekuid rohkem. Põhjused kah loogilised: mõjule on tekkinud vastumõju, [[UK]] soovide juures siin-seal eristuda tahavad teised vastu panna oma kinnituse seniste lähenemiste juurde jääda. Seda eriti üha tihedama liidu, ever closer union juures. See tekstiosa pandigi praegu nn virtuaalsetesse nurksulgudesse. Siin on loomulikult oluline, et kogu praegu heaks kiidetav pakett jääks vaid [[UK]]-spetsiifiliseks, sest õige mitu [[LR]] võiksid tegelikult ka tahta oma nokka niisutada, sotsiaaltoetuste asjas vms.

Mitmed kinnitusettepanekud ka euroala tiheda koostöö kohta, mis kokkulepitud peavool ja mitte miski, mis Briti teksti taustal kuidagi erisusena välja näeks. Saadi mitu kasulikku täpsustust-kinnitust lastetoetuste indekseerimise ja tööturutoetuste võimaliku mittemaksmise ehk nn hädapiduri praktiliste külgede kohta. Viimase puhul peab olema selge, et rakendamine saab toimuda vaid ajutiselt, nii-ütelda ühekordselt kompenseerimaks seda, et toonane [[UK]] valitsus ei rakendanud 2004 laienemise järel võimaldatud üleminekuperioodi tööturu avamisest uutele [[LR]]dele.

18.-19.02 [[ÜK]]le jäävad kindlasti arutamiseks lubadus seoses tulevaste lepingumuudatustega, hädapiduri kasutamise pikkus. Kindlasti esinevad paljud ka poliitilisemate sõnavõttudega selle kohta, kuidas ülejäänute jaoks pühendumus ja eesmärgid samaks jäävad. Finantsteenuseid ja pangandusliitu puudutav võib üles tulla, nagu ka ikkagi mingil kujul ka sotsiaaltoetused.