11.01.2016

Poolaastakohtumised jätkusid justiitsministeeriumiga. Isegi natuke kummaline tunne oli, kui minu 4,5 aasta jooksul esmakordselt puudus laualt andmekaitsepakett. Tehtud, teadagi, eks nüüd rakendajad rakenda. Küll aga tõuseb andmete säilitamise teema, seda eriti terrorismivastase võitluse kontekstis – tore on, et näiteks lennureisijate andmeid nüüd säilitatakse, aga oleks vaja ka täpsemaid reegleid näiteks kahtlustatavate sideandmete sälitamise ja kasutamise kohta. Enamus [[LR]]dest tahab uut õigusakti, [[COM]] aga ei taha välja tulla. Tuleb survet jätkata.

Euroopa prokuratuuri asutamise määrusega liigume ([[EE]]) konstruktiivselt edasi. Teadagi on selle teemaga seotud tõsiseid probleeme mitmel [[LR]]l, aga mingisugusest järgmisest variandist nagu tõhustatud koostöö, saab hakata rääkima alles siis, kui tavamenetlus lõpuni käidud. Rassismi ja ksenofoobiavastase võitluse raamotsuse kohta, millega liitumata jätmise eest [[EE]]d ähvardab rikkumismenetlus, lubati 2016 esimese kvartali jooksul vastu võtta tõsine poliitiline otsus. Ja mitte sinnapoole, et rikkumismenetlusele paljastatud mõõgaga vastu ratsutada, vaid pigem teises suunas.

Rahandusministeeriumis esiteks [[EMU]] tulevik, kus teadagi erilist edasiliikumisehoogu ei ole. Ülisuure failina on küll laual ühtse hoiusegarantii ettepanek, millele [[DE]] paari mõttekaaslasega jäigalt vastu. Kaldusime siiski selles suunas, et kuna Brüsselis on arutelu ikka positiivne mõiste ja arutamata jätmine täitsa vastupidi, siis saame toetada arutelude algust ka siis, kui teame, et osa väga vastu ja seavad eeltingimusi, et mis kõik peab enne arutamagi hakkamist tehtud olema. Maksuteemal on meil seoses [[FTT]] tõhustatud koostööst eemalejäämise järel vaja olla ekstra tähelepanelik, ja 2016 tõotab maksude alal tulla vägagi dünaamiline.

[[MFF]] ülevaatus, mis 2013 tundus vaid suusoojaks [[EP]]le lubatud asjana, ei pruugi selliseks jääda. Vahepealne aeg on näidanud, et napima eelarvega on raske samal moel aastast aastasse menetleda nagu varem. Lisaks on rändekriis tõstnud senisest teravamalt küsimuse EL eelarve paindlikkusest, võimest muutustele ja uutele vajadustele reageerida. Nii et ei välista ka [[NK]] poolel sel aastal sisulisi arutelusid, milleks muidugi ka meie peame tõsiselt valmistuma.