11.01.2013

Mõttekoja EPC hommikusöök endise ülemuse, COM rahanduse asepresidendi Olli Rehniga. Teemaks ettevaade aastale 2013 ja põhisõnum sama, mis viimase nädala jooksul ka ÜK eesistujal Van Rompuyl ning EKP presidendil Draghil: Euro jäi 2012 ellu ja olukord näitab paranemise märke, kuid sellega rahule jääda, nii-ütelda kellut käest poetada oleks äärmiselt ohtlik.

Rehn loetles prioriteetsed valdkonnad: Reformide jätkamine LR-des – näiteks IE tööjõukulude langus 20% on andnud väga häid tulemusi. Euroala riikide eelarvepuudujääk on 3 kriisiaastaga langenud 6-7% tasemelt 3%-le. Ka heal järjel LR peavad pingutama, DE-le on COM näiteks soovitanud teenusteturu avamist, naiste kaasamist tööturule jne. Teiseks ettevõtluse soodustamine – ühtse patendi rakendamine, pankrotiõiguse lihtsustamine. Siin all ka kaubandus, kuna maailma SKT kasvust aastani 2015 toimub 90% väljaspool EL-i. Kolmandaks investeeringute soodustamine, selle all ka panganduse ja pangandusliidu arengud. Neljandaks riigirahanduse jätkuv konsolideerimine. Rehn ei nõustunud näiteks 07.01.2013 Gondori kroonikas viidatud IMF analüütikutega, et eelarvekärped võimendavad majanduslangust, ütles vastupidi, et ühest pilti pole, peale numbrite on mängus ka usaldus. Tõi näiteks, kuidas usaldus IT vastu hakkas paranema alates 2011 lõppu, kui kulutusi hakati piirama. Rehn viitas ka uuringutele, mille kohaselt üle 90% SKT-st ulatuv riigivõlg saab igal juhul majandusarengut pidurdavaks teguriks. Viiendaks arutelud EL ja EMU uue arhitektuuri üle, kus ka COM oma panusega väljas.

Küsimuste-vastuste voorus oli ehk huvitavam CY teema, kus Rehn enamasti delikaatselt hoidus kommentaaridest, sest läbirääkimised CY, IMF ja COM vahel käivad. Siiski ütles ta küllalt selgelt nõudlikus toonis, et CY peab värskelt vastuvõetud rahapesuvastast seadust ka reaalselt ellu rakendama. See on viide mitmel pool, ka näiteks DE sisepoliitikas, kerkinud muredele – kas CY abipaketiga hakkame toetama Vene oligarhe? Lisatud uudis Rehni samateemalisest intervjuust DE ajakirjandusele illusteerib hästi ka praeguse aja demokraatliku vastutuse mõõdet. Selleks, et EL-abipaketi otsust läbi saada, tuleb keskinstitutsioonil tegelda ka LR parlamentide ja koguni opositsiooniparteide veenmisega. See on aja märk, mis on tulnud, et jääda.

Lõpetuseks ütles Rehn , et ei oota (does not expect) abipaketi taotlust SI poolt sel aastal. Loodame, et tal on õigus.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga