11.01.2013

Mõttekoja EPC hommikusöök endise ülemuse, [[COM]] rahanduse asepresidendi Olli Rehniga. Teemaks ettevaade aastale 2013 ja põhisõnum sama, mis viimase nädala jooksul ka [[ÜK]] eesistujal Van Rompuyl ning [[EKP]] presidendil Draghil: Euro jäi 2012 ellu ja olukord näitab paranemise märke, kuid sellega rahule jääda, nii-ütelda kellut käest poetada oleks äärmiselt ohtlik.

Rehn loetles prioriteetsed valdkonnad: Reformide jätkamine [[LR]]-des – näiteks [[IE]] tööjõukulude langus 20% on andnud väga häid tulemusi. Euroala riikide eelarvepuudujääk on 3 kriisiaastaga langenud 6-7% tasemelt 3%-le. Ka heal järjel [[LR]] peavad pingutama, [[DE]]-le on [[COM]] näiteks soovitanud teenusteturu avamist, naiste kaasamist tööturule jne. Teiseks ettevõtluse soodustamine – ühtse patendi rakendamine, pankrotiõiguse lihtsustamine. Siin all ka kaubandus, kuna maailma SKT kasvust aastani 2015 toimub 90% väljaspool EL-i. Kolmandaks investeeringute soodustamine, selle all ka panganduse ja pangandusliidu arengud. Neljandaks riigirahanduse jätkuv konsolideerimine. Rehn ei nõustunud näiteks 07.01.2013 Gondori kroonikas viidatud [[IMF]] analüütikutega, et eelarvekärped võimendavad majanduslangust, ütles vastupidi, et ühest pilti pole, peale numbrite on mängus ka usaldus. Tõi näiteks, kuidas usaldus [[IT]] vastu hakkas paranema alates 2011 lõppu, kui kulutusi hakati piirama. Rehn viitas ka uuringutele, mille kohaselt üle 90% SKT-st ulatuv riigivõlg saab igal juhul majandusarengut pidurdavaks teguriks. Viiendaks arutelud EL ja [[EMU]] uue arhitektuuri üle, kus ka [[COM]] oma panusega väljas.

Küsimuste-vastuste voorus oli ehk huvitavam [[CY]] teema, kus Rehn enamasti delikaatselt hoidus kommentaaridest, sest läbirääkimised [[CY]], [[IMF]] ja [[COM]] vahel käivad. Siiski ütles ta küllalt selgelt nõudlikus toonis, et [[CY]] peab värskelt vastuvõetud rahapesuvastast seadust ka reaalselt ellu rakendama. See on viide mitmel pool, ka näiteks [[DE]] sisepoliitikas, kerkinud muredele – kas [[CY]] abipaketiga hakkame toetama Vene oligarhe? Lisatud uudis Rehni samateemalisest intervjuust [[DE]] ajakirjandusele illusteerib hästi ka praeguse aja demokraatliku vastutuse mõõdet. Selleks, et EL-abipaketi otsust läbi saada, tuleb keskinstitutsioonil tegelda ka [[LR]] parlamentide ja koguni opositsiooniparteide veenmisega. See on aja märk, mis on tulnud, et jääda.

Lõpetuseks ütles Rehn , et ei oota (does not expect) abipaketi taotlust [[SI]] poolt sel aastal. Loodame, et tal on õigus.