10.10.2015

Erakorraline [[Coreper]] käis kõigepealt läbi 15.10 [[ÜK]] järelduste mustandi, mida ei saanud enne esitada, kui 08.10 [[JHA]]l siseministrid rändeteemad arutanud ja otsustanud olid. Tundub, et [[ÜK]]l on rände alt põhiküsimus Türgi ja välispoliitika alt Süüria. See, mida türklastele saab lubada, sõltub praegu käivatest läbirääkimistest [[COM]]-[[EEAS]] tiimi ja Türgi vahel. Tundub, et türklaste nõue viisavabadusega edasiliikumiseks on viimastel päevadel tugevnenud, samas on viisaliberaliseerimine üks protsess, mis on vormiliselt (ja mitte ainult) tehniline, seotud kindlate asjade ärategemisega ja kus kunagi pole tähtaegu ette antud – tehakse siis, kui valmis ollakse, kõlab valvejutupunkt. [[EE]]le kiirem edasiliikumine Türgiga sobib, ja isegi meie mätta kauguselt on näha selle riigi võtmerolli praegus rändekriisi ohjamisel. Muidu oli järelduste mustand tasakaalus (EL argoo põhitermineid, mis tavaliselt tähendab: meile sobib). Püsimehhanismi polnud otse mainitud ja EL välispiiride valvamise suurem ühtlustamine mainitud väga… jälle, tasakaalukalt, ehkki [[COM]] tahaks endale palju jõulisemat suunist. Selle kriisi haldamisel on juba ju otsuseid tehtud ka ja nende elluviimine on hetkel tähtsam kui liigjulged tulevikuvisioonid. [[EE]] poolt, mõne [[LR]] toetades, pakkusin, et ütleks ka alguses ära, miks me seda kõike teeme: mitte ainult kriisihalduse pärast, vaid selleks, et kaitsta-hoida üht Euroopa integratsiooni põhisaavutust, Schengeni süsteemi.

Muust [[ÜK]]l ettetulevast väga põgusalt. Eriti keegi ei taha eriti [[EMU]] tulevikku arutada, [[DE]] eriti. [[UK]] küsimust ei saa arutada, kuna pole midagi arutada, kuna [[UK]] pole oma täpsemaid nõudmisi paberile pannud. Lootus on, et nüüd, mil peaminister Cameron on parteikongressi ära pidanud, saab edasi minna. Eile kohtus näiteks kahe kolleegi, [[DE]] ja [[EE]] omaga. Lõpetuseks, ei saa välistada, et Minski lepingute sünni juures olnud [[LR]] tahavad juba sel [[ÜK]]l Ukrainat arutada. Nii majandust (võlga Venele, kolmepoolseid läbirääkimisi EL-Vene-Ukraina meie vabakaubandusleppe üle, gaasi) kui ka Minski täitmist. Hmm.

Kuna kõik tegelevad rändega ja kuna tõepoolest on just välispoliitika rindel isegi edusamme, siis tahab ka 12.10 [[FAC]] selleteemalisi järeldusi vastu võtta. Nende mustandit kirjutades polnud aga arvestatud siseministrite aruteludega jne, ühesõnaga, [[Coreper]] saatis selle dokumendi suhteliselt jõulisele edasitöötamisele, uut varianti arutame vahetult enne [[FAC]]i algust esmaspäeval.