10.03.2015

[[ECOFIN]] kiitis suuremate eriarvamusteta heaks [[EFSI]] eelnõu. Nüüd läheb see [[EP]]sse, kus eeldatavalt on tugevaid soove muuta finantseeritavate projektide valikuprotseduuri poliitilisemaks ja teiseks soove muuta ridu, millelt fondi EL eelarvest finantseeritakse. Esimese kohta ütlesid täna mitu [[LR]], sealhulgas [[EE]], et mida poliitilisemad on otsused, seda suurem on risk, et erasektor ei tule pardale. Teise kohta tehti [[NK]] algsetes arutelufaasides mitu muudatusekatset, aga nähti kiiresti, et siis on Pandora laegas avatud, et [[COM]] algne ettepanek oli hästi tasakaalus (eesti keeles öeldes, võeti nii jõukaid kui ka vähem jõukaid [[LR]] eriti huvitavatelt ridadelt). [[LV]] eesistujal on nüüd ees esimene tõsine tuleproov triloogiks parlamendiga. Jälgime tähelepanelikult, õppida on oma eesistumise peale mõeldes ka meil.

Nagu arvata oli, läks ütlemiseks [[SGP]] rakendamise punkti all, mis küll lõpuks etteteada üksmeelega heaks kiideti. Punkt sisu oli eelmisel nädalal [[COM]] poolt [[FR]]le antud teistkordse kaheaastase pikenduse andmist eelarvepuudujäägi viimiseks alla 3%. On selge, et uue majandusvalitsuse usutavuse mõttes oli tegemist pehmelt öeldes kahtlase otsusega, kuna tegu ühe suurima [[LR]]ga ja kuna otsus teistkordne, see tähendab, varasemaid kohustusi polnud täidetud. [[COM]] põhjendab otsust laias laastus [[FR]] valitsuse reformilubadustega. Vastu öeldi: Uute reeglite/EL usutavuse kahanemine. [[COM]] kui EL reeglite järgimise järelevaataja usalduse kahanemine. [[LR]] ebavõrdne kohtlemine – kas väiksemale riigile ikka oleks niimoodi vastu tuldud? See küsimus pole Brüsselis kasutatav retoorika – mõnes hiljutises programmiriigis nagu [[PT]] või [[IE]] küsivad inimesed oma valitsuselt vägagi tigedalt, et miks meie kõik selle raskuse pidime viimase untsini ära kandma, kui teised pääsevad? Mõni kasutas ka võimalust ka küsida [[COM]]lt oma spetsiifilises küsimuses ladnamat tõlgendust ja mõni küsis, et vaataks ikka kord koos oma metoodika üle, minu valitsus ja valijad ei saa aru, kuidas [[COM]] just niisuguste tulemusteni on jõudnud. Kokkuvõtteks tuleb nentida, et edaspidi on [[COM]]l igal juhul palju raskem välja tulla karmide hinnangute ja eriti karistamisettepanekutega ükskõik millise teise [[LR]] suhtes. Erand tühistab reegli – nagu Conan Doyle oma staartegelasel õigesti öelda lasi – mitte ei kinnita.