10.02.2015

Laisavõitu [[GAC]], asendasin ministrit. Kõigi eesistumiste esimese [[GAC]] avateema, eesistuja programm, võeti kommentaarideta teatavaks. Edasi käsitles ka [[GAC]] kui “horisontaalne” nõukogu terrorismivastast võitlust, horisontaalselt siis. Kuna sise-, rahandus- ja välisministrite varasematele lauaringidele enam lisada polnud, ja [[ÜK]] eesistuja poolt oli teada antud, et 12.02 mitteametliku [[ÜK]] selleteemalise avalduse teksti enam ei muudeta, siis kasutasin võimalust vait olla (sama ka [[LU]]).

19.-20.03 [[ÜK]] ettevalmistuste esimene arutelu. Teemadeks seal energialiit, Vene-Ukraina kriis, ettevalmistused Idapartnerluse tippkohtumiseks Riias ja [[Euroopa semester]]. Mitu [[LR]] rõhutas vajadust viimast teemat põhjalikumalt käsitelda, et, nagu ikka, anda oma kodanikele sõnumit majanduskasvu, töökohtade heaks tehtavast tööst. Energialiidu osas on teada, et [[ÜK]] eesistuja Tusk tahab seekord käsitelda energiajulgeolekut, varustuskindlust. Meile sobib see hästi, aga mitmel nn kliimateadlikumal [[LR]] on väike mure, et see pool jääb nüüd vähemale tähelepanule. Vene-Ukraina asjas on vara veel midagi arvata, olukord jõuab enne palju muutuda. Idapartnerluse Riia tippkohtumise puhul pidas mõni vajalikuks juba ette manitseda, et EL ei peaks tekitama asjatuid lootusi ja võtma päevakorda teemasid, mille üle pole EL-sisest konsensust – ilmne viide EL liikmesuse perspektiivile idapartnerite jaoks. Ma küsisin vastu, et kui me ütleme, et julgeolekuolukord selles Euroopa osas muutunud, siis peaksime pisut täpsemalt ütlema, et mida me siis ikkagi selles olukorras teeme, mis muutub? Et see muutunud julgeolekuolukorra nentimine ei jääks lihtsalt tühjavõitu jutupunktiks.

[[GAC]] lõuna oli [[COM]] esimese asepresidendi Timmermansiga, kes teadagi silmapaistvalt sõnaosav, rääkis ka täna väga hästi. Teemaks [[COM]] tööprogramm. [[NK]] tervitab seda, [[EP]] aga ei suutnud selles kokkuleppele jõuda. Muude asjade kõrval kindlasti põhjus ka see, et tööprogrammis seekord palju vähem eelnõusid kui varem, ja mõne juba esitatud eelnõu võttis [[COM]] ka tagasi. Parlamendis on aga 751 liiget, kel kõigil paunas mõne eelnõu raportöörikepp. See viimane on muidugi väike liialdus, aga ainult väike. Ühesõnaga, [[COM]] ja [[NK]] vahel valitseb praegu suhteliselt sõbralik vahekord, mis on kontrastiks perioodile 2009-2014, mil institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmisid [[COM]] ja [[EP]] ja [[NK]] jäi sellest välja, tõsi, pärast rohkem kui mõnevõrra kahetsedes.