09.02.2017

Kohtusin [[EEAS]]i direktori Gonzatoga, kes koordineerib ühtses välisteenistuses institutsioonidevahelisi suhteid. Minusse puutub see sedavõrd, kuivõrd tuleb meie eesistumise ajal [[EP]]s asendada [[CFSP]] kõrget esindajat Mogherinit. Õnneks on viimane kohusetundlik ja püüab alati plenaaristungil osaleda, mis ongi alati parlamendiga suheldes oluline – rahvaesindajad tahavad su kohalolekut, tarvilikku respekti. Aga muidugi juhtub välispoliitikas kogu aeg midagi ja kalender muutub kiiresti. [[EEAS]] valmistab loomulikult ka asendajale materjalid ja kuuldavasti on veel karmimad kui [[NK]] sekretariaat selles suhtes, kuipalju sa saad kuidagi eesistujariigi arvamust avaldada. Esindad ju seal tõesti [[NK]] kui institutsiooni ja ühtset välispoliitikat. Loodan siis ladusale koostööle ja sellele, et liiga palju ka asendada ei tule.

Tutvumiskohtumine [[EP]] mõjuvõimsa siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esinaise Fordiga. Hoolimata oma Briti kodakondsusest on Ford jätkuvalt pühendunud siseturu tugevdamisele, ja õigete põhjendustega: ka EL-välisele UK-le on kasulik tugev ühtsete reeglitega turg, millega kaubelda. Konkreetsematest meie eesistumise eelnõudest veel veidi vara rääkida, aga digiturule vandusime koos truudust. Pisut ka Brexiti-järgsest olukorrast, kus tulevase kaubandussuhte standardite ja regulatsioonide küsimus on potentsiaalselt üks põletavamaid. Lahkumishetkel on regulatiivne keskkond ja standardid täpselt samad ja probleeme ses suhtes nagu pole. Aga edaspidi hakkavad mõlemad pooled neid muutma ja siis tuleb vaja mehhanisme koordinatsiooniks ja ka vaidluste lahendamiseks.