08.09.2017

EL välis- ja kaitseministrite mitteametlikku kohtumisse, esmakordse kohtumise toimumispaiga järgi Gymnichina tuntud kogunemisse õnnestus mul peamiselt panustada sellega, et aitasin rahvusringhäälingul eetriaega täita – neil oli otseülekanne, mis algas kindlal kellajal ja pidi sujuvalt katma [[CFSP]] kõrge esindaja Mogherini ja välisminister Mikseri pressikonverentsi. Selle algus aga venis ja venis. 15 planeeritud minutist sai nii 35, teemade ring üha laienes. Kohati päris koomiline tunne oli, aga saatejuhile oli see kindlasti keerulisem kui mulle.

Aga siis läksid nimetatud ajakirjanikega suhtlema, mina aga andsin lõuna EL kandidaatriikide välisministritele. Rääkisime nii sellest, millised sõnumeid-uudiseid oleks kandidaatide poolt vaja, et [[LR]] toetus laienemisele tõuseks kui ka sellest, mida nad ootavad EL poolt. Päris huvitav ja otsekohene arutelu kujunes. Usun, et kõik EL asjadega tegelejad on jõudnud arusaamisele, et EL poolt ei tööta enam tavaline: tehke oma kodutööd ja kui niikaugel olete, siis me võtame teid; ega tööta ka kandidaatriikide: me teame, et te peate meid nagunii lõpuks võtma. Aga kuidas siit edasi, ei selgu enne järgmise [[COM]] ametisseastumist 2019; kuid siis, sel hetkel, peab sõnum, uus algus tulema kohe ja seda EL poolt.

Pärastlõunal kohtusin [[HR]] uue välisministri Marija Pejčinović Burić´iga. Kuna tegu kolleegiga [[GAC]]ist, ja ta jääb vähemalt mõneks veel [[GAC]]i katma, siis rääkisime selle nõukogu teemadest meie eesistumise poolaastal: õigusriigist, Brexitist. [[HR]] on alustanud ettevalmistusi oma 2021 toimuvaks eesistumiseks, vahetasime väärtuslikke kogemusi.

Õhtupoolikul juhatasin ministeeriumitevahelist Brexiti-töögruppi. Lauaring aktuaalse kohta näitas, et eesistujana oleme seni ilusti hakkama saanud, läbirääkimisi ei ole toodud harunõukogudesse, vaid kõik on toimunud kokkulepitu järgi liinil [[COM]]-[[NK]] töörühm-[[Coreper]]-[[GAC]]-[[ÜK]] nagu mööda nööri. Käisime läbi mõned küsimused inimeste omandatud õiguste kohta, mida UK on pakkunud, aga mille kohta EL läbirääkimisdirektiivides seisukohti ei sisalda. Hea, et (vähemalt) selles üliolulises läbirääkimiste küsimuses midagi liigub.