08.06.2016

Poolepäevane [[Coreper]] kviteeris kõigepealt kokkuleppe tulirelvade direktiivi üle. Saime nõus olla, [[PRES]] on teinud head tööd, mitmes asjas meile vastu tulnud ja mõnes asjas oleme saanud ka öelda, et  saame segasevõitu sõnastust positiivselt tõlgendada. Edasi andis [[PRES]] ülevaate [[GR]] abistamisest, kus esimest korda tõsteti esile [[EE]] panust ümberpaigutamisse – esiteks pole mustal taustal ka tumehallina raske välja paista ja teiseks, meie ametkondade algul kandilisevõitu süstemaatilise töömeetodi eelis on see, et ta on, noh, süstemaatiline, pidev. Seejärel taas Gruusia viisavabadus. Jätkuvalt vastu [[DE]]-[[FR]] teljega liitus [[IT]] ja blokeeriv vähemaus on koos ka juriidiliselt, mitte vaid poliitiliselt – EL-is püütakse alati konsensuse poole niikaua kui saab ja kahe suurema [[LR]] vastu midagi hääletama hakata on nagunii üliraske ette kujutada. Meie oleme vahepeal teinud seda, et nõudnud Gruusia viisavabaduse arutamist ka 20.06 [[FAC]]il – tegu on ka välispoliitilise küsimusega, kuna kaalul on EL maine, lubadus hakkab täitmata jääma. See välisministrite ette viimine vastalistele muidugi ei meeldi, aga mis sest.

Pikem [[Coreper]]i lõuna, kus arutluse all Türgi kokkulepe ja eile [[COM]] poolt avaldatud rände välismõõtme pakett. Esimese kohta tõdeti isegi natuke üllatunult, et nagu töötaks. Hoolimata sellest, et kokkuleppe üht põhielementi – süürlaste tagasisaatmist Türki ja selle vastu süürlaste ümberasustamist Türgist nn 1:1 diili raames – pole veel hakatudki ellu viima, kuna kõik potentsiaalsed tagasisaadetavad taotlesid [[GR]]s asüüli ja sealsed protseduurid veel kestavad. Kas ootavad türklased viisavabadusprotsessi edukat lõppu? Kas pärast neid tohutuid raskusi, millesse seekordne viisavabaduspakett [[NK]]s sattus (vt eelmine lõik) on seda üldse realistlik oodata? Rände välismõõtme kohta ilmnes taas 28 suveräänse riigi vahel välispoliitika tegemise valu. Kellele ei meeldinud, et partnerriike prioriseeritakse, kellele just selline prioriseerimine; kes hoiatas, et partnerriigilt X küll ei saa hakata raha ära võtma; kel võileib leidis koha naabri süles; kes ütles, et ränne on kõige tähtsam [[CFSP]] element, kes tuletas meelde, et [[CFSP]]l on ka teisi elemente. Võib vist kokkuvõtteks öelda, et asi, milles oldi enam-vähem ühel meelel, oli võõristus [[COM]] pakutava innovatiivse rahastusmudeli suhtes, kus Türgi rahastuga sarnaselt pakutakse [[MFF]]ist 3,1 miljardit ja teatatakse siis, et [[LR]] pangu teist samapalju juurde. See tekitab eriti (topelt) paksu verd nendes [[LR]]des, kes on a) netomaksjad, nagunii tunnevad, et panevad palju sisse ja b) kuna rikkad, siis enamasti ka suured arenguabi andjad. Mõlema mätta otsast on hea viibutada nõudlikult Ida-Euroopa lombi poole.