08.01.2012

[[IE]] eesistumise esimene [[Coreper]] oli kiire ja sujuv. Jaanuari nõukogude nagu [[FAC]] ja [[ECOFIN]] päevakorras suuri üllatusi pole. Välispoliitikat ja sellealaseid arutelusid ei saa nagunii liiga täpselt mitu nädalat ette planeerida, sündmused arenevad tihti väga kiiresti. Seepärast ka need sama päeva hommikused [[PSC]]-d ja [[Coreper]]-id. Rahandusministrite päevakorrast on kahjuks väljas nn kakspaki ehk EL majandusvalitsuse viimase puuduva elemendi kokkuleppe kinnitamine, kuna [[EP]] pole veel valmis.

Huvitav oli 20.-21.12.2012 toimunud EL-Venemaa tippkohtumise ülevaade [[EEAS]]-ilt ja [[COM]]-ilt. Vene oli mõne küsimuse, nagu näiteks kasutatud autode impordimaksude üle, näidanud teatavat paindlikkust, olid vähemalt lubanud selle lahendamisele mõelda. Kas oli siin oma osa EL selgel, et mitte öelda jäigal seisukohal – kui te oma praktikat ei muuda, siis me teeme asja ametlikuks (autode, nagu ka meid väga huvitava elusloomade impordi küsimus on [[WTO]] kohustus). Viisalihtsustusleppest (mitte ära segada viisavabastusleppega, millest veel väga kaugel ollakse) jäävad välja teenistuspassid, nagu ka [[EE]] seisukoht olnud. Lisaks anti venelastele selge sõnum, et oma naabreid nagu Moldovat või Ukrainat ei tohi suruda valima energiaühenduse EL-iga ja odavama Vene gaasi vahel. Tõsteti ka inimõiguste küsimused, mille vastu saadi oodatud jutupunktid vähemuste kohtlemisest Balti riikides ja natsismi heroiseerimisest EL-is.   Miskitpidi nagu business as usual, aga nagu varemgi kirjutanud olen, illusioonid ongi sellest suhtest lõplikult kadunud ja käib asjalik, see tähendab, kaunis kiretu diplomaatia, kauplemine ja oma huvide kaitsmine. Mis pole halb.