07.10.2014

Teine konsultatsioonidepäev Tallinnas. Siseministeeriumis tuttavad teemad. Rändevood, kus me saame juba rahulikult [[PRES]] paberiga nõustuda, eriti kuna see käsitleb nüüd kõiki välispiire ja nõuab piirikaitseagenturi Frontex tugevdamist (lisaraha). Tallinnas asuvale eu-LISA agentuurile lisaülesannete ja seega ka lisaressursside tekitamine sõltub esmajoones sellest, kuidas agentuur tuleb toime  e-piiride pilootprojektiga, mille ettevalmistamist on alustatud – peab olema võimalik näidata, et ta saab pakkuda lisaväärtust. Lennureisijate andmete direktiiv lihtsalt tuleb [[EP]]s heaks kiita, töötame ka ise parlamendiga. Eriline tähelepanu peab meil olema suunatud maapiiri tugevdamisele, ka EL rahaga.

[[ELS]]is eelseisva kliima-energia [[ÜK]] ettevalmistusest. Pole enam täitsa kindel, et kokkulepe sünnib, [[LR]] on praegu ennast radikaalsemalt positsioneerimas. [[EE]] jaoks on kõige olulisem asi võimalus põlevkivist mõistlikel tingimustel õli toota. Järgmise [[COM]] tööplaani meid huvitavate asjade sissesaamisest rääkisime siin ja kõigis ministeeriumites. Lähinädalatel tulebki hakata uue [[COM]] kabinettides ringe tegema. Pikemalt Ukrainast, mis kindlasti ka oktoobri [[ÜK]] päevakorras.

Rahandusministeeriumis [[LR]] riigirahanduse olukorrast. Uue [[COM]] esimeseks tuleprooviks saab [[FR]] eelarvekava, mis otse ja avalikult teatab, et kavatse täita oma eelarve-eesmärki. Aga probleeme on siin teistelgi. Tuleb ses suhtes põnev sügis. Pangandusliit, täpsemalt [[SSM]] rakendub kohe, tehakse viimaseid pingutusi, et saada [[DK]] liituma – sellise mõjuka eurot mittekasutava riigi kaasatulek oleks väga hea märk. Maksuküsimused liiguvad parimal juhul kitsarööpmelise raudtee rongi, tegelikult vist isegi trammi kiirusel – mõnes osas on meil sest kahju, mõnes aga ei ole ka. Venemaa sanktsioonide rakendamise praktika, nende tõlgendamine [[LR]]des on erinev ja see on probleem. Selle üle käivad juba arutelud vastavas Brüsseli töörühmas ja sanktsioonide teema on [[Coreper]]is hiljemalt oktoobri viimasel nädalal.

Hommikul käisin Vikerraadio Reporteritunnis, mida saab järelkuulata siit.