07.-08.10.2013

[[JHA]] Luksemburgis. Justiitsministrite osas arutati esmalt andmekaitsereformi nn onestopshop osa. Jälle selline lauaring, mille kokkuvõtteks võib öelda (ja öeldigi [[COM]] poolt), et tore, kõik on põhimõttega nõus. Nii jah, aga kõik ütlesid ka, et väga palju probleeme vaja lahendada. Ei kujuta ette, kuidas [[COM]] kujutab ette, et andmekaitsereform selle [[EP]] mandaadi ajal vastu võetud saab. Euroopa prokuröri arutelu oli sarnane – põhimõte ehk söödav, aga mis ja kuidas ikkagi täpselt? Ja jälle hõiskas [[COM]] asepresident Redingu isikus, et [[LR]] toetus asjale tugev. Mina ei teeks veel nii julgeid järeldusi.

Siseministrid otsustasid, et Euroopa Politseikolledž asutatakse Budapesti ning arutasid mitut välismõõtmega teemat nagu Süüria põgenikud, Lampedusa tragöödia järelmid, EL tsiviilmissioonid. Selleks oli erandkorras kohale tulnud ka [[CFSP]] kõrge esindaja Ashton. Tööjõu vaba liikumise arutelul oli [[COM]] asepresident Reding jällegi suurepärane. 4 [[LR]] rohkem emotsioonidest kantud muredele (meie inimestele tundub, et on probleem, kerjuseid on rohkem kui mullu samal ajal jne) pani ta vastu faktid, mis ütlevad, et vaid imepisike osa teistest [[LR]] pärit inimesi saavad sotsiaaltoetusi, et töötuid on nende hulgas vähe jne. Aga ega teema sellega läbi pole. Tänase peaaegu täieliku lauaringi võib kokku võtta nii: 4 algatajat pluss veel mõni lääne- või põhjapoolsem [[LR]] arvas, et probleem ikka on ja peaks veel uurima; lõuna- ja idapoolsed [[LR]] toetasid [[COM]]. Kõik, muidugi, rõhutasid, kui kallis tööjöu vaba liikumine neile põhimõttena on. Viisakad idaeurooplased ei kurtnud (veel?) muret, mis meil selle teemaga seoses suurim – kohati lausa avalikku ajude ärameelitamist jõukamate [[LR]] poolt. Kvaliteetset inimmaterjali, kui materialistlikult väljenduda, tahavad kõik.

Kaks isiklikumat laadi märkust. Esiteks, seoses sõjaga Süürias ja väga ebastabiilse olukorraga Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas suureneb neist riikidest Euroopasse tungijate hulk. See omakorda tugevdab lõunapoolsete [[LR]] (geograafia vastu ei saa), aga ka mõne suurema põhjapoolse pagulastevõtja ja kindlasti [[COM]] abipalvet teistele [[LR]] põgenike vastuvõtmiseks, mingit laadi solidaarsuseks. Ma pole kindel, kui kaua meie ([[EE]] pole siin küll kaugeltki üksi)  liin, et aitame muuga, aga mitte inimeste vastuvõtmisega, peab. Ja mil määral me tahame proovida teiste [[LR]] solidaarsuse ulatust, kui ühel hetkel olukord, võib-olla mitte pagulaste, vaid mõnel muul alal, teistpidi peaks olema. Teiseks, [[LT]] kui [[PRES]] korraldas nii justiits- kui ka siseministritele ühe sessiooni koos kolleegidega Idapartnerluse riikidest. Nii et saab küll oma prioriteete ajada, olgugi et suures osas kujunesid need sessioonid partnerite aruandluseks nende poolt tehtud tööst. Aega kulutab selline asi muidugi kõvasti.