07.05.2015

Asendasin ministrit kaubandus[[FAC]]il. Esimesed kolm tundi võttis enda alla [[TTIP]], täpsemalt, [[COM]] esitas oma plaane, kuidas investori ja riigi vaheliste vaidlusküsimustega selle lepinguga seoses edasi minna. Lisaks paar sõna ka USA poole ajakavast – nüüd oodatakse Kongressi volitust presidendile millalgi juunis-juulis, siis püüavad nad ühele poole saada Vaikse ookeani ruumi kaubandusleppega ja seejärel [[TTIP]]. [[LR]] toetasid laias laastus [[COM]] ettekujutust, ja kasutasid juhust, et öelda uuesti maha oma prioriteedid ja soovid seoses selle leppega, mis on muidugi palju enamat kui lihtsalt kaubanduslepe.

Lõuna teemaks oli idapartnerlus. [[LV]] on eesistujana väga kiiduväärselt korraldanud mitmeid EL ja idapartnerite ministrite temaatilisi kohtumisi, ja ka esimese kaubandusministrite oma. Oli hea näha, et EL ministrite vahel valitses täielik konsensus selle üle, et kaubanduslepe Ukrainaga peab jõustuma 01.01.2016 ja kolmepoolsed kõnelused, kus osaleb ka Venemaa, ei saa kaasa tuua leppe sisu avamist ega jõustumise uut edasilükkamist. Moldova ja Gruusia juba ajutiselt kohaldatavad lepped on kiiresti kaasa toonud kaubavahetuse tunduva kasvu nende riikide ja EL vahel. Lisaks on neil lepetel ka reformidele suunav positiivne jõud, kuna näevad ette hulga EL seaduste ülevõtmist. Kuna päris paljud [[LR]] küsisid-arvasid, et mida tuleks või saaks teha kolme ülejäänud idapartneriga, siis saimegi viidata, et naabrite edukad ja toimivad kaubandusleped EL-iga on kindlasti ka eeskujuks ja motivaatoriks teistelegi.