07.03.2013

[[JHA]] siseküsimuste osas [[EE]] jaoks tähtsaim kauaoodatud (alates 2008) e-piiride paketi tutvustus [[COM]] poolt. Täpsemalt koosneb see üle-euroopalisest sisenemis- ja väljumissüsteemist ja registreeritud reisija programmist. Üldistatult öeldes on asi  enamate andmete kogumises, säilitamises, töötlemises ja kasutamises nende inimeste kohta, kes Schengeni ruumi sisenevad. Meilegi meeldiv viisavaba liikumise laienemine (küll rangetel tingimustel) lihtsalt tingib vajaduse parema kontrolli, rohkemate andmete, nagu sõrmejäljed vms kogumise ja muidugi siis ka nende andmete kasutamise sisejulgeolekuasutuste poolt.

Nüüd algavad arutelud [[LR]] vahel. [[EE]] kui EL piiririigi jaoks on oluline, et ettevõtmise ambitsioonikus ei lahtuks, arenenud IT-riigina tahame andmete suurt ristkasutuse võimalust, soovime, et uusi süsteeme hakkaks arendama Tallinnas avatud uus EL-agentuur eu-LISA ning et veebruari [[ÜK]]-l lepitud kärbe [[MFF]] sisejulgeoleku rubriigis ei mõjutakse-piiride projekti ebaproportsionaalselt palju. On nimelt bürokraatlikult loogiline, et veel alustamata asjad kviteeritakse rahajagamisel vähemtähtsaiks, kuna seal ju veel konkreetseid töötajaid ja ressursse vähem all. Tegevust lähikuudeks niisiis jagub, oleks väga vaja, et veel praegune [[EP]] koosseis paketi heaks kiidaks.