07.01.2013

Kui jätta kõrvale spekulatsioonid selle üle, mida [[UK]] peaminister oma võib-olla jaanuaris peetavas kõnes ütleb, tundub uue aasta esimene tõsine EL-teema olevat: Kas kasinuspoliitika on ikka tark? [[IMF]] tippanalüütikud Blanchard ja Leigh on isiklikke, mitte institutsiooni seisukohti väljendavas analüüsis leidnud, et eelarve kokkutõmbamise mõjud tööhõivele ja sisetarbimisele on olnud rängemad, kui seni arvatud. Inimestele, kaasa arvatud ma ise, kes pole majandusteoorias tugevad, on paberist hea kokkuvõte EUobserveris. Majandusteadlased on seda argumenti esitanud varemgi – kriisiajal kulutusi kokku tõmmates lähevad asjad veel hullemaks, inimesi lastakse lahti, inimeste kindlustunne väheneb ja koos sellega tarbimine, avalike investeeringute töökohad jäävad loomata jne. Poliitilisi sõnumeid ses suunas on ka kuuldud – sellesama [[IMF]]-i peadirektor Lagarde on ka varem kutsunud [[GR]] abipaketi teatavaid tingimusi lõdvendama, [[IE]] poliitikud on kurtnud, et kuues säästueelarve 3 aasta jooksul sööb kodanike jaksamist jne.

Kuid ka Blancard ja Leigh ütlevad kokkuvõttes, et nende arvutustulemustest ei saa teha järeldusi ühegi konkreetse riigi kohta. Enamgi veel, nad tõdevad, et praktiliselt kõik arenenud majandusega riigid seisavad silmitsi probleemidega, mida on tekitanud liiga suur riigivõlg ja eesootavad demograafilised muutused. Nii julgen küll ennustada, et kasinus, konsolideerimine kui eelarvepoliitika peavool jääb ka lähiaastateks üle kogu EL püsima. Esiteks, kuna ta on lihtsalt nii ilmselt vajalik, olukorras, kus riigi kulutused ja võlatase on liiga suured ja senine kulutamismudel pole enam kestlik. Teiseks, ka Lagarde väljaütlemised ja [[COM]] poolt tehtud kerged järeleandmised näiteks [[ES]]-le oma võlataseme alandamise kohta tähendavad vaid väikesi järeleandmisi üldiste kärpimiseesmärkide kehtima jäädes. Kolmandaks, 25 [[LR]] on heaks kiitnud fiskaalleppe, mille järgi on võtnud juriidiliselt siduva kohustuse oma võlatase alla viia ning on raske uskuda, et sellest kohe ära vajuma hakatakse. Seda ei luba juba leppe sõlminud valitsuste prestiiž. Samuti on kogu praeguseks võetud meetmetesse, programmidesse investeeritud tohutult EL institutsioonide prestiiži.