06.12.2013

[[JHA]] justiitsosa. Kuulus andmekaitse-eelnõu sai veel ühe tagasilöögi osaliseks, kui [[CLS]] esitas oma kriitilise arvamuse nn one-stop-shop-põhimõtte kohta. Juhtus harvanähtav, kui kahe institutsiooni õigusteenistus (ka [[COM]] oli oma juristid kaasa toonud) ministrite ees tuliselt vaidlesid. Kurval kombel oleme selle eelnõuga [[LT]] eesistumise ajal tagasi, mitte edasi läinud. Minu meelest on üks selle põhjus ka, et [[COM]] on lihtsalt olnud kaunis jäärapäine just oma konkreetsete ideede kiires tempos surumisega. Mis pole edendanud tegelikku asjalikku arutelu ja tekitanud [[LR]] hulgas kõvasti trotsi.

Palju paremini ei läinud [[COM]]l ka Euroopa prokuröri algatusega. Selle kohta oli 11 [[LR]] parlament esitanud arvamuse, mille kohaselt eelnõu rikub lähimuspõhimõtet. Kokku tuli seega piisav arv nn kollase kaardi andmiseks mille peale peab [[COM]] kas eelnõu tagasi võtma või põhjendustega uuesti esitama või muutma. [[COM]] oli valimud uuesti esitamise tee. Enamus [[LR]] pidas seda poliitiliselt väga halvaks signaaliks, eriti [[EP]] valimiste eel. Riigikogu hoiatusega ei ühinenud, mis ei tähenda, et ka meie jaoks poleks eelnõus probleeme. Täna nõustusime nendega, kelle meelest [[COM]] lihtsalt peab kollast kaarti tõsiselt võtma  ja eelnõu peab muutmisele minema.

Pamgakontode piiriülese arestimise määrus kiideti heaks, tõsi, väga lahjendatud kujul. Selle üle avaldasime koos õige mitme [[LR]]ga pettumust ja loodame vaikselt, et [[EP]] survel õnnestub triloogidel asja tagasi tugevamaks teha.