06.09.2017

Juhatasin Brüsselis 3 EL institutsiooni vahelist kohtumist EL ühtse läbipaistvusregistri üle. Ettepaneku eesmärk on koostada lobistide register ja seada reeglid nendega kohtumiseks. [[COM]]l oma register on ja on ka reeglid – lobistidega kohtumine peab olema registreeritud ning see kehtib volinike, nende kabinetiliikmete ja peadirektorite kohta. [[COM]] on pakkunud oma mudelit ka [[EP]]le ja [[NK]]le. Esimese poolt on peamine küsimus registreerimiskohustus [[MEP]]idele, meie poolt aga see, et [[LR]] alalistes esindustes ei tööta EL ametnikud, vaid [[LR]] diplomaadid, kelle kohta kehtib oma riigi seadus. Seetõttu on [[NK]] ühispositsiooni kujundamine aega võtnud ja päris lõplikult seda veel polegi.

Sellest hoolimata möödus tänane kohtumine heas õhkkonnas ja [[NK]] ettepanek jagada eelnõu kahte ossa – register ja iga institutsiooni eraldi kord ses osalemiseks – võeti vastu. Muidugi on kõigil kahtlusi, kas teised ikka hakkavad sama innukalt uut korda rakendama, seetõttu tuleb edaspidi kaht osa samaaegselt läbi rääkida. [[NK]] poolel tähendaks osalemine kindlasti kohaldumist sekretariaadi kõrgeimale juhtkonnale, eesistuja ja tulevase eesistuja alalise esinduse juhtidele ja kindlasti jääb avatuks võimalus alaliste esinduste vabatahtlikuks liitumiseks. [[FI]] eeskujul tegutseb 16 [[LR]] rühm, kuhu ka [[EE]] kuulub, suurema läbipaistvuse eest ja kindlasti on võimalik näidata, et [[NK]] teeb läbipaistvuse suurendamisel oma osa.

Nüüd teeb [[EE]] eesistujana tugevaid pingutusi, et [[NK]] ühispositsioon kiiresti kujundada ja siis saame hakata juba ametlikult 3 institutsiooni vahel läbirääkimisi pidama. See teema on ka igasuguste läbipaistvuse eest seisvate NGO-de terava tähelepanu all ja nii otsustasime meie läbirääkimisprotsessi rohkem avalikustada. Ka selles on [[EE]]l eesistujana juhtroll, kuigi [[COM]], kel endal on toimiv lobistide register ja kohtumiste registreerimise kord paigas, saab siin muidugi end mõnuga esile tõsta.