06.-07.11.2013

Kahest tervepäeva[[Coreper]]ist on sisulist raporteerida vaid tänasest. Euroopa statistikamääruse puhul kasutasin eelmise elu  kogemust, kui vastutasin rahandusvoliniku kabinetis EL statistikaameti Eurostat eest.  Meie sõber [[EP]] tahab ka Eurostati peadirektori määramisel (juriidiliselt on tegemist ühe [[COM]] peadirektoraadiga) oma sõna öelda, peadirektorile kindla ametiaja määrata jne. Osalesin blokeerivas vähemuses, mis ütles, et [[PRES]] ei peaks laskma [[EP]]-l keskenduda ainult ühele, neid huvitavale institutsioonilisele küsimusele. Mu sõnavõttu mõjutas ka eileõhtune konverents Hesseni liidumaa esinduses, kus [[EP]] peasekretär Welle võidukalt teatas, et parlament on [[EKP]]ga saavutanud kokkuleppe, et [[SSM]] juhi ja asejuhi kandidaadid taandavad end, kui [[EP]] vastav komitee peaks nende kohta negatiivse arvamuse esitama. See pole pretsedent, mida laiendada, eriti antud juhul, kus parlamenti tundub huvitavat pea ainult iseenda võimupiiride küsimus.

[[EEAS]] ülevaatuse järjekordses plokis olid arutuse all personaliküsimused. [[LR]] põhihuvi on olnud, et ühtne välisteenistus täidaks kokkuleppe, et [[LR]] saadetud diplomaadid moodustaksid 1/3 [[EEAS]] diplomaatilisest koosseisust. Kokkulepe on täidetud. Täna ütles enamus [[LR]], et 1/3 on miinimum, mitte maksimum. Mina ei öelnud, sest on selge, et seda piirmäära ei suurendata – EL ametnikest kolleegidel on ka õigustatud karjääriootused Ja nad on ikkagi “omad”, see tähendab, alalised Brüsseli inimesed. Küll aga kuulutasin vajadust, et [[LR]] inimesi oleks rohkem ka [[EEAS]] peamaja kohtadel ning eriti juhtivatel ametikohtadel. Sest 1/3 on saavutatud vaid üldarvus, kuna [[LR]] inimesi on rohkem EL delegatsioonides. Peamajas ja juhtivatel ametikohtadel on neid vähem. [[EE]] eraldi ettepanekuks, mida toetati õige mitme kolleegi poolt oli, et juhtudel, mil [[LR]] lähetatud inimene peaks [[EEAS]]is oma ametiaega pikendama või teisele kohale asuma, peaks uue koha kohta mingi sõnaõigus olema ka teda lähetanud [[LR]]l. Tänasega sai läbi [[EEAS]] ülevaatuse lühiajaliste soovituste käsitlemine, jäänud veel kesk- ja pikaaegsete arutelu järgmisel nädalal. Olen end sel teemal kõneldes üpris kindlal pinnal tundnud – diplomaatia on ikkagi suhteliselt universaalne ja kui oled ise üht diplomaatilist teenistust juhtinud, siis oskad tegelikult ka teisi mingil määral tunnetada.

Kõige pikem lauaring toimus aga oodatult pangandusliidu [[SRM]] üle. [[LT]] on eesistujana teinud ekspertite töörühmas ülimalt head tööd ja oma osa on ka [[COM]] algsel heatasemelisel eelnõul. Nii et oleme kaugemal kui arvatud. 15.11 [[ECOFIN]]is tuleb täiesti sisuline ja usutavasti ka laiahaardeline poliitiline arutelu. Muidugi on seal tohutult vaidlemisaluseid detaile ja muidugi ei saa see teema enne otsustatud kui on lahendatud pankade kriisihalduse [[LR]] osa, mille üle käivad praegu triloogid [[EP]]ga. Aga olukord ei tundu lootusetu. [[EE]] jaoks on ka siin, nagu [[SSM]]igi puhul, üks olulisemaid asju mitteeuroala riikide võimalus pangandusliiduga liituda. Lisaks soovime edasiliikumist kõigi pangandusliidu osadega, ka tulevase ühtse hoiuste garaneerimise skeemiga.