06.05.2015

Poolepäevane [[Coreper]]. Kõigepealt 12.05 [[ECOFIN]] päevakord, kus palju olulisem on see, mida 11.05 räägitakse eurorühmas [[GR]] kohta. 11.05 ka [[FTT]] tõhustatud koostöö grupi ministrite nõupidamine. Homses kaubandus[[FAC]]is tutuvustab [[COM]] mh oma ideed investeeringute kaitse süsteemi uuendamiseks. [[CY]] kritiseeris õigustatult olukorda, kus EL-Türgi assotsiatsiooninõukogu eel esitab EL oma seisukohad viisakusest kirjalikult ette, Türgi aga mitte; ja eelmisel korral tegid siis kohapeal solvavaid avaldusi [[CY]] kohta. [[PRES]] lubas koos [[EEAS]] ja [[COM]]ga teha oma parima, et siin oleks edaspidi pariteetsus.

Pikalt arutati 23.04 erakorralise [[ÜK]] järelmeid. [[PRES]] on koos [[COM]] ja [[EEAS]]iga koostanud teekaardi kümnete konkreetsete sammudega. Mõnel kolleegil oli aga selle kohta õigusega mitu lehekülge küsimusi. Nagu ikka sellistel puhkudel kardavad mõned, et keegi  kasutab olukorda ära, et praktilise elluviimise sildi all suruda sisse rohkem asju, kui riigijuhid tegelikult mõtlesid; teised kardavad aga, et püütakse vähem teha, kui riigijuhid tegelikult mõtlesid. Asja teeb segasemaks teadmine, et 13.05 tuleb [[COM]] välja rändeteemalise teatisega, kus näiteks president Junckeri avalduste järgi kardetakse sees olevat mitut vastuolulist asja, näiteks põgenike kohustusliku laialijagamise ideed jne. Naaklesime tükk aega ja otsustasime, et kõik, eriti meist toitumisahelas allpool asuvad töögrupid, peavad meie juhendamise all väga intensiivselt töötama, et saaksime 25.-26.06 [[ÜK]]le rahuldavalt raporteerida suuniste täitmisest. Saab siis näha.

Lõpetuseks tavapärane rituaalne tants idapartnerluse 21.-22.05 Riia tippkohtumise teemal (ära väsitab see tants sel teemal, aga ilma ka ei saa). [[EEAS]] andis ülevaate läbirääkimistest partneritega deklaratsiooni üle. 6 partnerit, umbes 3 gruppi soove: 3 assotsieerunud partnerilt rohkem ambitsiooni ja aspiratsiooni (ja Gruusialt, Ukrainalt viisavabaduse soovi), Armeenialt ja Valgevenelt rohkem ettevaatust ja ühise naabriga arvestamist ning Aserbaidžaanilt erisoove energeetika kohta. Kõigil peale Valgevene ühine soov oma külmutatud konflikti tugevamini mainitud saada. Nn meie grupi poolt kordasime üle, et [[Coreper]]i (vt Gondori kroonika 16.04) kokkulepe oli esialgne, läbirääkimistel muutuda võiv tekst. Kolm nn vastasleeri juhtivat suurt [[LR]] aga rõhutasid, et Euroopa aspiratsioonide osas läbirääkimisruumi pole. Mina võtsin üles viisavabaduse teema, rääkisin, et otsused siin sõltuvad ikkagi peamiselt tehniliste nõuete täitmisest. Tegin seda, eilsete peaminister Rõivase kohtumiste valguses, rohkem hoiatuslasuna. Päris debatid algavad sel teemal seejärel, kui [[COM]] on (eeldatavalt 08.05) kiitnud hindamisraportite tekstid heaks.