06.03.2013

Tervepäeva[[Coreper]]-ile eelnes [[ÜK]] eesistuja Herman Van Rompuy hommikusöök 10 [[LR]] alalise esindajaga. Seal peamiselt eelseisvatest [[ÜK]]-dest, ja loogiliselt, mida ajas kaugemale, seda üldisemalt. Märtsis majandus, euroala tippkohtumine ja Venemaa-arutelu. Mais energiaküsimused. Juunis Euroopa semestri otsused, aasta möödumine nn kasvupakti vastuvõtmisest, [[EMU]] raporti aruanne, ühtne asüülisüsteem ja e-piirid. Oktoobris digitaalne agenda. Detsembris kaitseküsimused. 2014 veebruaris konkurentsivõime ja märtsis Euroopa2020 strateegia ülevaatus. Hiljemalt sealt, kui ajad vähegi rahulikud, hakkab Van Rompuy mandaat tasahilju lõpule jõudma. Seda enam, et mais 2014 on [[EP]] valimised ja novembris peaks vahetuma [[COM]] koosseis, seega suuri otsuseid sel aastal tõenäoliselt nagunii ei tehta.

[[Coreper]]-i koosolekul peamisena märtsi [[ÜK]] järelduste tavalisest pisut rahulikum arutelu, [[EE]] kiirelt esitatud tekstiettepanek näiteks digitaalse siseturu kohta sai toetust. Vaieldi ka selle üle, kas G-20 uuema aja sõnastus “firmad peavad makse maksma õiglasel määral” on ikka kõigis [[LR]]-des sama tähendusega. Rõhuasetus juba lepitu elluviimisele on õige mitme [[LR]] jaoks märtsis olulisim sõnum. Venemaa-arutelu toimub vabas vormis, ilma etteantud küsimusteta.

Muudest küsimusest. Kahjuks ei saa [[RO]] ja [[BG]] ka seekord Schengeniga liituda. Kui hästi läheb, siis 2013 lõpus. EL-Ukraina 25.02 tippkohtumise ülevaates meie jaoks uudist polnud, kuna Van Rompuy rääkis meile sellest värskelt oma järgmise päeva Tallinna-visiidil. Venemaa viisalihtsustuslepinguga oleme vist tegemas järgmist sammu, kuid kas ka õiges suunas, selles tuleb kahelda. Lõpuks esitas [[PRES]] küsimused ja valikud [[MFF]] protsessi praeguses faasis. Reedel arutame seda edasi.