05.12.2017

Brüsselis, esinesin umbes 30-le kohalike lehtede ajakirjanikele [[LR]]dest. Meie eesistumise saavutuste tutvustus ja pilk lähitulevikku. Küsimuste voorus ei saanud mööda sotsiaalse Euroopa teemast ja Ida-Lääne [[LR]]de vastasseisust lähetatud töötajate ja sotsiaalmõõtme asjas. Muretseti, kas digituru eelnõudega ikka jõutakse valmis [[ÜK]] antud tähtajaks, 2018 lõpuks. Pidin tõdema, et konkreetsed eelnõud on tõesti keerulised ja tulemuste saavutamiseks peavad kõik kompromisse tegema.

Päeval [[EPP]] [[MFF]]-arutelul. Selles grupis läheb kõik enam-vähem meie mokka mööda, pataljoni vaim on terve: [[ÜKP]] on oluline, [[ÜPP]] peab jääma täiel määral ühenduse poliitikaks, [[CEF]] on veel olulisem kui praegusel eelarveperioodil. Esinesid volinikud Oettinger ja Hogan, esimene nagu 20.11 [[GAC]] lõunal. Lahtised küsimused, ka [[COM]] jaoks on eelarveperioodi pikkus, kiire vastuvõtmise võimalused (eelnõu välja mais 2018 ja heakskiitmine enne 2019 [[EP]] valimisi – praktiku jaoks kaugelt liiga optimistlik), ja poliitiline tingimuslikkus EL raha kasutamisel – kui õigusriigiga asjad korras pole, kas siis saab Brüssel kraani kinni keerata? Neis küsimustes ootab [[COM]] suuniseid 23.02.2017 erakorraliselt [[ÜK]]lt.

Õhtust sõin kümnekonna Visegrádi [[MEP]]iga, tõsi, üks neist rumeenlane. Pidin tegema lühikese sissejuhatuse meie eesistumisest, aga digimõõtmest ei rääknud üldse. Arvestades grupi koosseisu, rääkisime hoopis agentuuride hääletusest, sotsiaalmõõtmest, Ida-Lääne probleemidest EL sees, rändest ja õigusriigist. Paras leil, [[EE]] sai kriitikat lähetatud töötajate liiga kaldus kompromissi tegemise eest (selgitasin poliitilist olukorda ja eesistuja rolli). Aga peamine oli mure liig tugeva sotsiaalmõõtme ajamise eest (peamise sauna sai [[COM]], nagu ka muude teemade all). Rändeteemal meie kompromisspaberit, just ümberpaigutamise vabatahtlikkust seal, jälle kiideti. Ei imesta, miks, aga ikka jaksad imestada, kuidas pea kogu rändeteema mõnest nurgast vaadatuna vaid ühe teema ühe eelnõu ühe küsimuse peale võib taanduda. Tõsine ja murelik arutelu oli Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna [[LR]] kesise võime pärast koalitsioone moodustada ja oma tahtmist läbi saada – see saab ka sama grupi järgmise õhtusöögi teemaks. Väga huvitav oli igatahes, tavapärasest erinev ja mõtlemapanev kogemus – kuhu kõikjale eesistumine sind viib.