05.12.2013

[[JHA]] siseasjade osa. [[JHA]] on minu kaetavatest nõukogudest kõige puisem. Esiteks istutakse seal nii, et igast [[LR]]-st on kaks kohta põhilaua taga. 28 korda kaks pluss [[COM]], [[PRES]], [[NK]] sekretariaat, [[CLS]] ja nii tuleb inimest 70 julgelt ära. Mis omakorda tähendab, et vähegi kaugemal istujaid ei nähta ja on tõestatud, et dialoogi kaasavus, soov midagi teisele inimesele seletada väheneb sellisel puhul tugevalt. Nii loetaksegi lihtsalt oma juttu maha. Teiseks, teemad on (eriti justiitsosas) tihti nii tehnilised, et tegelikud läbirääkimised toimuvadki mujal, või on ka ministritel (nii nagu [[Coreper]]i faasis saadikutel) raske asja sisu hoomata. Tulemuseks jälle paberilt mahalugemine. [[ECOFIN]]is, [[GAC]]is ja [[FAC]]is istuvad ministrid üksi sisemise laua taga ja dialoogi tase on teine. Välisministritel ka, mööngem, poliitilisemad teemad.

Igatahes, täna arutati taas tööjõu vaba liikumist (vt Gondori kroonika 01.12.2013). [[COM]] on teinud 5 soovitust, EL-is lihtsalt on nii, et kui üks teema on kord lauale saanud, siis päris maha teda enam ei saa, midagi peab järgnema ja kui on olemas [[COM]] oma 30 000 ametnikuga, siis tavaliselt tellitaksegi neilt mõni analüüs või ettepanekud. Ettearvatult polnud mõned jõukamad [[LR]] ettepanduga rahul, vähe ja nõrk! ja suur enamus rõhutas jällegi vaba liikumise kui EL põhivabaduse tähtsust. Tegelikult oleks varsti aeg juba ka ajude ärameelitamise teema mängu tuua – nendesamade rahulolematute [[LR]] firmad, kaasa arvatud riiklikult rahastatavad nagu meditsiiniala omad, värbavad avalikult ja häbenemata kõrgelt kvalfitseeritud tööjõudu madalama palgatasemega EL-riikidest.

Veel Vahemere ehk nn Lampedusa rakkerühma tööst, kus ka [[EE]] sõna võttis, kuna see kogu unioonile oluline küsimus. Vist on praegu selle teema poliitiline nähtavalolek Vahemere [[LR]]le olulisem kui mingid lisaressursid. Edasi esitatakse raport detsembri [[ÜK]]le.

Siseministri kõrval istuskledes napsasin talt Euroopa Rahvapartei (EPP) ehk Euroopa konservatiivide eurovalimiste programmi mustandi ja töötasin läbi. Võiks konkreetsem olla. Kriisi põhjuste, lahenduse ja ka edasiste sammude osas tuleb küll tunnustada seda, et riigivõlga käsitleti selles versioonis küll saksa või eesti moodi, pea moraalse patuna ja oldi väga selged, et ei mingit edasist laenamist. Samuti ei lubatud lisaraha, uusi fonde, nn solidaarsusmehhanisme vm – pisut isegi imekspandav, sest EPP-sse kuuluvad ju näiteks [[IT]], [[PT]], [[ES]] valitsusparteid. Aga konkreetsete poliitikate, institutsiooniliste eesmärkide ja kavandatavate seadusandlike aktide osas võinuks paber palju täpsem olla. [[EE]] vaatenurgast torkas silma (või kõrva, kui vaatenurgast saab kõrva torgata) EL energiaallikate nimetamine vaid kõrvallauses, vähene transpordi tähtsus, digiallkirja puudumine, e-piiride puudumine jne. USA-le üks lõik, Venemaale lehekülg, ehkki, möönan, kaunis kriitiline lehekülg. Meeldivalt ambitsioonikas oli kaubanduseosa, laienemine aga oodatult lahja. Loodetavasti saab programmiga veel tööd teha. Euroopa tasandi erakonnatöösse tasub kõigil [[EE]] parteidel panustada. Maailm on parteilisem, kui mõni teinekord arvaks ja erakondlik võrgustik võib välja lüüa väga naljakates kohtades.