05.11.2013

[[COM]] esitas oma sügisese majandusprognoosi. Kinnitust on saanud pisuke pöördumine majanduskasvule 2013 teisel poolaastal, ehkki kogu aasta lõikes on EL-i kasv 0% ja euroalal -0,4%. Järgmiseks aastaks prognoositakse vastavalt 1,4% ja 1,1%-list kasvu.Tööpuudus langeb, nagu ikka majanduse taastudes, aeglasemalt või ajanihkega. Eelarvepuudujääk langeb euroalal 3% ja EL-is 3,5%-ni, see on üks koht, kus ühisvaluutat kasutavad riigid on teisest pisut paremas positsioonis. Sest valitsussektori võla näitaja on jällegi parem mitteeuro riikides, 90% versus 96% euroalal. Väike lohutus siiski, need näitajad on mõlemad murettekitavalt kõrged. [[EE]] paistab sel taustal hea välja – majanduskasv 2013 1,3%, järgmisel aastal 3%, eelarve peaaegu tasakaalus ja võlakoormus 10% ümber. EL keskmisest kehvemad näitajad on meil vaid inflatsiooni ja jooksevkonto omad.

Tänast prognoosi veel poliitilise pilguga vaadates torkab kurjasti silma euroala majanduste killustatuse teema. Kui ühisraha esimesel kümnendil said [[DE]] ja [[GR]] firmad laenu pea samadel tingimustel, siis nüüd on see aeg pöördumatult läbi. Olen varemgi kirjutanud, et see on reaalne oht kogu ühisvaluutale – kui euro Amsterdamis ja euro Portos on tegelikult eri väärtusega, siis väheneb perspektiivis nii nõrgemate kui tegelikult ka tugevamate riikide/ühiskondade toetus ühisraha kasutamisele. Fragmenteerumise asjas tänane prognoos veel lohutust ei paku. Pingutusi selle tasandamiseks on poliitilisel tasandil küll tehtud.

Majanduse eest vastutav [[COM]] asepresident Rehn kiidab muidugi tehtud ja käimas olevaid struktuurseid reforme ja eelarvete kokkutõmbamist, teisisõnu: [[COM]] viimaste aastate poliitikat. Ehkki puudujäägi vähenedes kasvab riikide võlakoorem ikka. Rehni ja laiemalt [[COM]] jaoks tuli kasvu taastumine poliitilises mõttes väga õigel ajal. Pole saladus, et paljude [[LR]] valitsuste kannatus on olnud katkemise äärel või ausalt öeldes kõvasti üle ääre. Kuna kodanikele tundub, et Brüssel ainult nõuab kärpimist, mis lämmatab majandust ja halvendab inimeste elujärge,  majandust kasvule aga ei pööra. Nüüd saab [[COM]] öelda, et nende poliitika on õige olnud. Teine fakt on, et [[COM]] on viimasel ajal muutunud oma kasinuspoliitika soovitamisega paindlikumaks – kui [[LR]] reforme tegelikult teevad, on lubatud ka pisut aeglasemat kärpimist. Sellise poliitika usutavus aga kestab teadagi täpselt selle hetkeni, kui keegi ajapikendust saanu peaks usaldust kuritarvitama, mõne reformi katki jätma või väga poolikult tegema. Seepärast ka [[DE]] surub juriidiliselt siduvaid reformilepinguid, mille üle detsembri [[ÜK]] lähenedes ja ajal veel kõvasti piike murtakse. Eks selle usutavuseasja pärast ongi [[COM]] tänases teates lause:

“Prognoos põhineb eeldusel, et käimasolevat kohandumist ning kindlustunde ja finantstingimuste paranemist toetatakse ELi ja liikmesriikide kokkulepitud poliitikameetmete kõrvalekaldumatu rakendamisega.” Aamen.