05.09.2014

[[Coreper]] kestis pika pärastlõuna ja jõudis õhtu lõpuks kokkuleppele uute sanktsioonide suhtes. Enamik kolleege, ka mina, olid saanud ülevaateid ja juhiseid otse NATO tippkohtumiselt Newportis, kus valdav enamus [[ÜK]] liikmeid ju viibis ning Ukraina asja arutati seal kuluaarides laialt. Juhis oli sanktsioonidega edasi minna, ka kui tulevad uudised relvarahust (nagu pärastlõunal tuligi). Hea, sest üks kord ometi võib EL-il õnnestuda viia ka tegelikkuses ellu kaherööpmelist poliitikat: hoida uks lahti diplomaatilisele, poliitilisele lahendusele ja samal ajal reageerida karmilt Venemaa käitumisele. Muidu oleme kole kergelt lasknud end mõjutada positiivsematest signaalidest, mis Kremlist tulevad, oleme oma reaktsioone pehmendanud … et näha, et reaalses elus pole midagi muutunud, või kui, siis halvemuse poole.

Erinevalt juulikuisest arutelust oli meie seekordne ülesanne teha ettepanekud [[ÜK]]le, mitte juba teha otsuseid. Täna hilisõhtul vastuvõetud paketi saadab [[ÜK]] eesistuja Van Rompuy kirjaga [[LR]] juhtidele, teatab, et tema eesmärk on jõustada pakett kirjaliku protseduuriga, mis algab Brüsseli aja järgi 08.09 kell 9. Kui sellele kirjale ei tule eitavaid vastuseid, siis nii lähebki. Tänase meie arutelu põhjal ei oota ma eitavaid vastuseid, kõigile peaks selge olema, et Vene selle nädala sammud on ajastatud just NATO tippkohtumist ja EL sanktsioonidearutelu silmas pidadaes ning me ei pea sellega kuidagi kaasa minema. Eks järgmisel nädalal paistab, kas ja kuidas relvarahu peab ja mis hääletoon Kremlil on.

Täiendavate sanktsioonide sisu on lühidalt järgmine: Lisaks juba kitsenduste alla kuuluvatele pankadele ja finantsasutustele (üle 50 % ulatuses Vene riigi omandisse või kontrolli alla kuuluvad), kehtestatakse täiendavad piirangud ka kaitsevaldkonna ja toornafta või naftatoodete transpordi ala ettevõtetele kapitaliturgudele juurdepääsuks. Kui seni olid piiratud tehingud üle 90-päevase tähtajaga võlakirjade, aktsiate või sarnaste finantsinstrumentidega, siis nüüd on piiratud juba üle 30-päevase tähtajaga finantsinstrumentidele. Keelatakse ka investeerimisteenuste osutamine selliste võlakirjade osas.

Tugevdatakse kahesuguse kasutusega, see tähendab nii tsiviil- kui sõjaliseks otstarbeks mõeldud kaupadega seotud piiranguid. Kui seni oli keelatud teatud sensitiivsete kaupade müük ja muu üleandmine isikutele Venemaal või kasutuseks Venemaa territooriumil sõjalise lõppkasutuse korral, siis nüüd keeld laieneb, hõlmates ka tsiviilkasutust (lõppkasutajad on loetletud eraldi nimekirjas). Keeld laieneb ka nende kaupadega seotud finantseeringule, tehnilisele abile ja hooldusele. Lisaks senistele süvamere nafta ja arktilise nafta uurimiseks ning tootmiseks või põlevkiviõli projektideks kasutatavate tehnoloogiate pädeva asutuse loata müügile ja muu üleandmisele, keelustatakse nüüd ka seonduvate teenuste osutamine.

Kaks tosinat inimest lisati isikute ringi, kelle vara külmutatakse ning kelle suhtes seatakse viisakeeld. Nimekirjas on nii Ida-Ukrainas kui Moskvas tegutsevaid inimesi, nii poliitikuid, sõjaväelasi kui oligarhe. Lisaks on nüüdsest lihtsam nimekirja lisada kõiki Donetski ja Luganski separatistidega seotud isikud, kuna sanktsioonide õiguslikku alust on vastavalt samuti täiendatud.

2 thoughts on “05.09.2014

  1. Teie tekstis on ilmselt “shale oil” tõlgitud “põlevkiviõli”, kuid see on eksitav, sest mõeldud kildaõli on hoopis teine kivim kui Eestis ja mujal maailmas leviv põlevkivi, mis inglise keeles on “oil shale”. Shale oil või shale gas saadakse orgaanikarikaste savikihtide vahel ja poorides oleva nafta või gaasi kättesaamisel puurimise ja fräkkimise abil. Põlevkivi tuleb eelnevalt ilmtingimata termiliselt töödelda, et temast energia kätte saada.

    • Täitsa õige, aitäh osutamast ja oleme juba palunud [[NK]] sekretariaadil see eestikeelne termin vastavalt ära muuta.

Comments are closed.