05.09.2013

Koolituspäev esinduse uutele töötajatele. Hommikupoole iga-aastane haldusosa – Belgias elamise ja asjaajamise eripärad, esinduse pakutavad teenused, julgeolek jne. Pärastlõunal ainult diplomaatide osa, seda esmakordselt. Kuna ükski Tallinna ministeerium (see kehtib ka välisministeeriumi kohta) ei valmista inimesi ette tööks konkreetses esinduses, siis otsustasime, et tuleb endal mingi sissejuhatav kursus teha. On palju praktilisi näpunäiteid, mida kogenumad kolleegid saavad EL-ga töötama hakkavatele diplomaatidele anda. Mina rääkisin kolmest diplomaadi kõige olulisemast omadusest – uudishimust, realistlikkusest ja kannatlikkusest. Aga ka sellest, kuidas hea kodutööga ja targalt kaasa rääkides saab Eestit suuremaks teha. Sellest, millised inimesed Brüsselis edukad on – need, kes suudavad kellaajast ja tempost küsimata suuri tekstimassiive läbi töötada ja draftida. Sellest, kuidas diplomaatias on suhetel suurem tähtsus kui aktsioonidel – viimaseid saab ette võtta vaid juba loodud sidemete põhjal. Ja ka sellest, kuidas end inglise keeles arusaadavalt väljendada.

Meie [[EEAS]]-i lähetatud kogenud diplomaat, kes [[NK]] töögruppi näinud nii [[EE]] esindajana kui nüüd selle alalise eesistuja abina, andis suurepäraseid praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas seal istuda ja astuda. Loo oma sidemed, loo oma imago ja tööta selle turvil. Esinduse uusvana pressiesindaja rääkis Brüsseli pressikorpusest (mida masu samuti detsimeerinud) ja esinduse pressipoliitikast. Personaliküsimuste eest vastutav diplomaat rääkis Brüsseli (EL institutsioonides töötavatest) eestlastest. On loogiline, et linna saabunud [[EE]] diplomaat hakkab esimesena otsima kontakti just rahvuskaaslastega. Sealt pihtahakkamises pole midagi halba, tuleb lihtsalt meeles pidada, et esiteks, ainult eesti kontaktidest ei piisa ja teiseks, nende kõige tähtsam töö on ikkagi see, mida teevad oma institutsiooni ametnikuna ja alles seejärel tuleb [[LR]], olgugi et oma [[LR]], aitamine.

Homme jätkame koolitust, tutvudes põhjalikult Euroopa Parlamendiga.