05.02.2016

[[Šerpa]]de ja alaliste esindajate koosolek [[UK]] küsimuses möödus peaaegu kireta. On selge, et [[ÜK]] eesistuja Tuski 3 päeva tagasi avaldatud ettepanekud on [[UK]] peaministri Cameroni kui ka õige mitme muu EL juhtpoliitikuga hästi kooskõlastatud. Ega Cameron muidu poleks kohe ettepanekute avaldamise järel praktiliselt hõiskama hakanud. Lisaks, kui koosoleku ajal tulevad uudised Varssavist, et [[PL]] sisuline liider Kaczynski kiidab Cameroni ja ütleb, et tema (Kaczynski) [[LR]] on kokkuleppest palju võitnud, siis kui ägedaks saanuks inimeste vaba liikumise vaidlus ikka minna? Anti juriidilisi selgitusi, küsiti poliitilisi ja keelelisi. Läänepoolsemad [[LR]] rohkem euroala ja -väliste [[LR]] suhte, idapoolsemad rohkem vaba liikumise üle. Ainus, kus hetkel klaarilt eriarvamust väljendati, oli, kas regulatiivkoormuse vähendamise eesmärk peaks olema vaid kogu EL-ile, või ka igale [[LR]]le eraldi. Ma küll päris lõpuni olla ei saanud, aga julgen tänast sündmust sellegipoolest ebasündmuseks pidada.

Mis ei tähenda muidugi, et 18.02 [[ÜK]]l libedalt peaks minema. Tekstis sisaldunud nurksulud toetuste piiramise aastate ja lepingumuudatuste võimaluste kohta on algusest peale mõeldud jääma riigijuhtidele otsustamiseks.