04.10.2016

Mõjuka mõttekoja Centre for European Reform juhataja Grant on teinud tuuri [[LR]] pealinnades ja kirjutanud kainestava artikli 27 [[LR]] tõenäolistest positsioonidest tulevastel läbirääkimistel [[UK]]ga. Osalt kommenteerib ta ka Bruegeli kontinentaalpartnerluse (vt Gondori kroonika 05.09 ja 27.09.2016)  ettepaneku elujõulisust.

Kõigepealt, 27-l on õnnestunud (vist brittide pisukeseks üllatuseks) hoida oma joont, et enne artikli 50 järgse lahkumisavalduse esitamist ei peeta mingeid paralleel- ega eraldi läbirääkimisi. Kui avaldus esitatud, läheb käima kell, mis mõõdab 2 aastat. Aeg töötab teadagi lahkuja kahjuks – neil, rohkem kui jääjatel, on vaja kokkulepet. Mitte ainult lahkumise, vaid ka üleminekukokkulepet, mis määraks EL-[[UK]] suhte kuni uue kaubandusleppe sõlmimiseni (sest nende läbirääkimine võtab aastaid). Lisaks peab [[UK]] nende 2 aasta jooksul saama [[WTO]] tavaliseks liikmeks.

Grantile avaldas muljet see, kui üksmeelsed ollakse 27 [[LR]] pealinnades. Ta käis kindlasti Pariisis ja Berliinis, rohkem konkreetseid riike ta ei maini. Siseturu 4 vabadust käivad koos ja punkt. Bruegeli või ükskõik kelle analüüs võib tõestada, et inimeste liikumine pole majanduslikult siseturu toimimiseks vajalik vms, aga 4 vabadust on EL ja tema [[LR]] liidrite poliitiline mantra ja kõik. Kellelegi eristaatust anda ei taheta, kartes omaenda populiste – lahkumisotsuse hind peab olema kõrge.

Bruegeli paberi autorid – ja paljud Briti poliitikud – tunduvad eeldavat, et kuna majandused on nii läbi põimunud, siis on 27 huvitatud võimalikult tihedatest tulevikusidemetest. Kui mulle kogemus diplomaatiast ja poliitikast on midagi õpetanud, siis on see: ära kunagi midagi eelda, never assume anything. [[DE]] võib vabalt loota investeeringute liikumist [[UK]] asemel neile, kui [[UK]] siseturul ei osale jne. Sama loogika järgi näitab Grant, miks USA või kantsler Merkeli toetusele lootmine ei pruugi õigustatud olla – lõpus loevad enda huvid ja ka 27 huvid ja ameeriklaste puhul suhe 27, mitte [[UK]]ga.

Lõpuosas näitab Grant [[UK]] poliitikute ebapiisavat või eelarvamuslikku EL-tundmist. Näiteks kurtmine rände üle ei tähenda mandril samasugust muret EL-sisese migratsiooni pärast nagu [[UK]]s, palju suurem probleem on hoopis illegaalne immigratsioon EL-ist väljast. Lisaks tuleks brittidel Granti järgi lõpetada rusikatega lauale tagumine ja 27 ähvardamine. Kui tahta häid suhteid, tuleb oma partnereid hästi tunda ja pingutada ka hästi käituda – oleks arvanud, et maailma ajaloo ühe edukaima diplomaatilise ajalooga riigi valitsusele pole seda vaja meelde tuletada. Nende ühe targema mõttekodalase meelest on.