04.07.2014

Kiitsin (Gondori kroonika 30.06.2014) [[GR]] eesistumist. Samal teemal kirjutavad mõttekoja CEPS analüütikud Piedrafita ja Conroy. Nemad pole muidugi näinud mulle meeldinud [[Coreper]]i punktuaalset juhtimist ega ka seda, kui isetult surus eesistuja läbi Ukraina-otsuseid. Küll aga kiidavad nemadki [[GR]] eesistumise väikest kulu, aga peamiselt muidugi saavutatud edu mitme olulise failiga kas triloogidel enne [[EP]] mandaadi lõppemist (eriti [[SRM]], aga veel paar rahandusteemat) või siis [[NK]] läbirääkimistel (firmasiseste üleviimiste teema kolmandate riikide kodanikele, mis oli aastaid tupikus olnud). Lisaks üritas [[GR]] jõuliselt liikuda [[FTT]] tihendatud koostööga, mis nende eriline huvi. Siiski tuleb öelda, et eesistuja ei saavutanud edu ühes teises aastaid kinni olnud suures asjas, EL üldkohtu lisakohtunike nimetamise meetodis. Aga kõike ka ei saa.

Mõttepaberi teine osa puudutab positiivselt Lissaboni leppe järgset nn kolmikeesistumist. [[GR]] oli [[IE]] ja [[LT]] trio viimane. Praktikute poole pealt on mulle küll öeldud, et triol on tähendust selle hetkeni, kui ühine tegevuskava valmis saab; sealt edasi on igaüks oma eesistumise eest väljas. Piedrafita ja Conroy poolt välja toodud [[EP]]ga triloogidel osalemine on tegelikult oluline mitte trio plaanis, vaid nii, et eelmine eesistuja kaasaks kohe algusest nähtavalt ka järgmise – siis näeb [[EP]], et [[NK]] esindajad mängivad pika vinnaga mängu ja ei ole tingimata valmis oma 6-kuulise eesistumisaja lõpus suuri järeleandmisi tegema lihtsalt selleks, et mingi kokkulepe saavutada.