04.-05.04.2017

Järjekordne ring kohtumisi Strasbourgis EPs. Vasakpoolsete fraktsiooniesimees Zimmer, regionaalarengukomisjoni esimees Mihaylova, kultuurikomisjoni esimees Kammerevert, idapartnerluse parlamentaarse kehami EP-poolne kaasesimees Harms, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komitee esimees Blinkevičiūtė. Lisaks põhiseaduskomisjoni ehk AFCO koordinaatorid: ALDE Pagazaurtundùa, vasakpoolsete Spinelli (ühe EL asutaja-isa Altiero  Spinelli tütar), ja konservatiivide Ujazdowski.

Ühelgi kohtumisel ei saanud mööda Brexitist. Osalt sellepärast, et Brexit ongi kõikjal, nagu viies mõõde, osalt sellepärast, et just täna kiitis EP heaks oma seisukohad läbirääkimisteks (suur enamus toetas, põhiasjad samad, mis NK juhiste eelnõus, vt Gondori kroonika 30.-31.03.2017), osalt kuna AFCO on kuidagipidi parlamendis juhtiv. Spinelliga käisimegi eelnõu läbi, mu Brexiti müts laseb õnneks neis asjus kaasa rääkida. EP ja NK on samadel ja sama kindlatel seisukohtadel, mis annab tuge meie läbirääkijale – lõpuks peab EP lahkumisleppe heaks kiitma. Ainus väike erinevus on, et EP meelest saab Lissaboni lepingu artikli 50 käivitamise ka peatada, n-ö tagasi võtta. Vaatame, kas sel arvamusel saab praktikas olema rohkem kui akadeemilist tähtsust.

Harmsiga langesid me seisukohad idapartnerluse üle täielikult kokku. Ka EP poolel planeeritakse sügisel aruelusid, ka plenaaristungil, vaatega 24.11 tippkohtumisele, hea.

Zimmeriga sotsiaalsest Euroopast, arusaadavalt tahavad vasakpoolsed rohkem harmoneerimist, miinimumstandardeid, töötajate kaitset, ka paremini kaitstud töölepinguid. Polnud rahul Rooma deklaratsiooniga, kuna seal liiga vähe sotsiaalset. Üldse võib ju praegu soovijatele tunduda, et globaliseerumisvastase laine turvil võiks proovida 1980ndatest domineerinud liberaalse korralduse, dereguleerimise, avatud kaubanduse  muutmist. Ma siiski väga selle õnnestumisse ei usu.  EE pole sotsiaalmõõtmes liiga entusiastlik olnud, aga oma eesistumise ajal muidugi töötame truuisti nii lähetatud töötajate direktiivi kui sotsiaalkindlustuse koordinatsioonisüsteemi üle.

Mihaylovaga muretsesime ÜKP tuleviku üle. Nagu Gondori kroonika lugejad teavad, on põhjust karta, et vähendamissurve all MFFis on vähe kohti, kust saaks suurelt kärpida; ja ÜKP on esimene sihtmärk. Tuleb veel paremini kui eelmistel eelarveläbirääkimistel põhjendada selle poliitika kasulikkust kogu EL jaoks, EE saab siin olla heaks näiteks; ja muidugi… korralikult käituda. Tuleb ka – teemat vahetades – vaadata üle, millistele regionaalpoliitika-alastele aruteludele me plaanime MEPe kutsuda. Eelarveläbirääkimistel on EPl oma oluline taustaroll, 2012 oli president Schulzi avaldustest meie põllumajandustoetuste ühtlustamisüritusele kõvasti kasu. Seega tuleb EPga juba nüüd tegelda.

Kammerevertiga pikemalt COM presidendi Junckeri viimase aja lemmiklapsest, Euroopa solidaarsuskorpusest. Eelnõud ootame, aga juba praegu muretseb EP selle üle, kuidas uus korpus suhestub olemasolevate programmidega, eriti Erasmus+ga, ja eriti finantseerimise mõttes. COM on väga leidlik nii õiguslike kui rahaliste lahenduste leidmisel, kui asi on prioriteetne, ja loodame, et see ei toimu hästitöötava olemasoleva arvelt.

Blinkevičiūtė komisjoni põhiteemad on EL-i liitumine naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise, nn Istanbuli konventsiooniga ning töö- ja pereelu ühendamise paketiga. Lisaks on selle komisjoni tähelepanu all sugupoolte võrdsus, kus EEl asjad sugugi hästi pole.

AFCO koordinaatoritega nende komisjoni eelnõudest, mis paraku NK poolel hästi liikuda ei taha. EP valimisõigus, EP uurimisõigus ja 3 institutsiooni ühine läbipaistvusregister – neist praeguses vaates vaid viimane kuidagi lootustega suuremateks sammudeks (väiksemaid asju saab kindlasti ka esimesega teha, teisega seegi kahtlane). Aga siin sõltub palju sellest, kuhu MT käesoleval poolaastal jõuab. Viimane AFCO teema, kus EP enda algatust ootame, on parlamendi kohtade jaotus pärast UK lahkumist. Võib-olla jõuab see meie eesistumise ajal arutusele, aga ei pruugi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga