04.03.2015

Poolepäevane [[Coreper]] algas [[LV]] eesistumise kombe kohaselt hommikusöögiga, teemaks EL institutsioonide vaheliste suhete hetkeseis. Väga erandlikult peeti aru ainult [[NK]] formaadis, isegi ilma alati kaasaoleva [[COM]]ta. Institutsioonidevahelised suhted on selline Brüsseli siseringis tegutsejate erihuvi, mis on muidugi väga tähtis (ilma naljata), aga mis kodanikele või laiemale avalikkusele väga palju korda ei lähe. Miks tähtis? Rahvusvahelise väga keerulise masinavärgi, nagu EL seda on, sisemine tasakaal on väga peen ja habras. Seda on aastakümnete jooksul paika timmitud, nii juriidiliselt, lepingute ja muuga, kui ka praktiliselt, tugevate juhtfiguuride tegevusega. Ei ole mingi saladus, et näiteks [[NK]], kes esindab [[LR]] demokraatlikke valitsusi, on mingite lõimumissammude suhtes leigem kui näiteks [[EP]], kelle liikmetel küll ka demokraatlik otsemandaat, kuid kelle korporatiivne identiteet on ülimalt lõimumissõbralik. [[COM]] siis üritab teinekord laveerida, teinekord juhtrolli võtta jne, jne. Praktikas väljendab seda teemaderingi praegu küsimus, kas ja kuidas peaks [[NK]] ajama institutsioonidevahelise leppe (Interinstitutional agreement), omalaadse käitumiskoodeksi uuendamist. Kas, sellele vastasime üheselt jaatavalt, kuna senisest lepingust (2010) jäi [[NK]] välja, tegid [[COM]] ja [[EP]] omavahel ja asi sai tugevasti parlamendi poole kaldus. Praegu aga, nagu olen Gondori kroonikas varemgi kirjutanud (10.02.2015), on [[COM]] ja [[EP]] suhted väheke sassis ja [[NK]]l hea võimalus initsiatiivi näidata. Proovime siis, [[PRES]] tuleb lähiajal välja ettepanekuga, mis teemad ja kuidas täpselt [[NK]] meelest selles lepingus olema peaksid.

Istungiosas 12.-13.03 [[JHA]] ettevalmistamine. [[LR]] jaoks teadagi jätkuvalt oluline võitlus terrorismiga. [[EE]] on selles asjas oma kujutlusvõime vist ammendanud, ehk nõukogu istungiks endaks jälle suudetakse midagi tekitada? Rändevoogude kohta võtsid sõna vaid Vahemere- või lõunapoolsed [[LR]], ja ka see pole perspektiivis hea.

Sõnavahetust tekitas [[COM]] ettepanek avalikustada teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimiste (peavad 23 [[WTO]] liiget, sealhulgas EL) EL-poolne mandaat. See on üks väga mitme otsaga asi. Diplomaatia, rahvusvahelised läbirääkimised, ei saa ka interneti- ja vabakonnaajastul toimuda kaamerate ees, täiesti avalikult. Avalikkuse, huvigruppide nõudmine avalikkuseks (täpsemalt: kahtlus, et valitsus ajab mingit vale asja) on aga üha suurem. [[TTIP]] läbirääkimismandaadiga paraku läkski nii, et see avalikustati, EL andis seega oma läbirääkimispositsioonid vastaspoolele teada ja nõrgestas oma olukorda (möönan, et mandaadi tekst oli juba varem lekitatud). [[TTIP]]i puhul vandusid ka avalikustamise nõudjad, et sellest ei saa pretsedenti, saate ju aru, see lepingu on NII tähtis ja eriline… Nüüd siis järgmine avalikustamine laual, mis pole muidugi üllatav.  Seekord avalikustamise soovijaks [[COM]], kes EL-poolse läbirääkijana loomulikult suure surve all. Läks päris korralikult ütlemiseks. Vastuargumendid on need, et avalikustamisega võidakse tegelikkuses saavutada hoopis läbipaistmatum olukord. Sest praktilises elus, kuskil, kuidagi ja kellegi vahel peavad tegelikud läbirääkimised ikkagi toimuma. Kui mandaat avalikustatakse, kui kaamerad peale suunatakse, siis tehakse seal natuke nägusid ja minnakse siis salaja kuskile pimedasse nurka ja räägitakse seal asjast, lekkehirmus kedagi teavitamata. Teine vastuargument on, et ainult avalikustamine ei taga veel arusaamist, see on see avalikkuse ja läbipaistvuse vahe. Mina küsisin, kas [[COM]]l on siis mingi PR-plaan, selgitused mandaadi sisu kohta, jutupunktid, mida ka [[LR]] jagada? [[COM]] noppis selle üles ja lubas tegelda. Hea seegi. Kokkuvõtteks, kobiseti kõvasti, aga lubati mandaat avalikustada. Samas pidasid kõik sõnavõtnud vajalikuks pidada selles küsimuses maha üks põhjalik, öeldi isegi, horisontaalne arutelu. Sest pretsedenti enam pudelisse tagasi ei saa, täitsa kindlasti saavad huvitatud juba praegu öelda, et kuulge, praeguse aja trend ju on, et need mandaadid on avalikud, eks.