03.12.2015

[[JHA]] justiitsosa oli tavalisest pikem, ent erilise poliitilise kireta, mis praegusel ajal sünnib teadagi peamiselt rände- või terrorismiteemal. Mõlemaga oli siiski teatav side. Ministrid arutasid telekommunikatsiooniandmete säilitamise teemat, poliitiliselt. Tänapäeval pole vaja selgitada, mis tähendus on (näiteks kadunud inimese) SIM-kaardi andmetel, lapsporno vaatamisest küberruumi jäänud jälgedel jne. Ega sellel, kui oluline on saada neid andmeid EL [[LR]] vahel vahetada. Aga on üks Euroopa kohtu otsus 2014. aastast, mis tunnistas kehtetuks senise sideandmete direktiivi ja hullem veel, selle tulemusena on mitme [[LR]] põhiseaduskohtud tühistanud ka nende enda vastava seaduse. Tänane arutelu andis laias laastus sellise tulemuse, et enamus [[LR]] meelest on ka 2014. aasta kohtuotsuse järel juriidiliselt võimalik sideandmeid massiliselt koguda, teiseks, et enamuse meelest oleks vaja ühtseid EL reegleid ja kolmandaks, et [[COM]], kes kaunis vastumeelne, peaks uue eelnõuga välja tulema. Vastustava vähemuse põhjused on erinevad, nimetati nii varast ajastust pärast kohtuotsuseid – leinamajas ei sobi värskel lesel veel uut silmarõõmu otsida – kui ka soove koguda tegelikult rohkem, kui ükskõik milline potentsiaalne ühine kord ette näeks.

Huvitav ja samas pisut ohtlik arutelu tekkis näiliselt süütu teema, abieluvara jagamise reeglite üle. Muidugi tähendab see tänapäeva Euroopas ka registreeritud partnerlust ja eks sealt hakkas [[HU]]le ja [[PL]]le tunduma, et kuidagi otsast minnakse ka [[LR]]dele perekonna mingil kindlal kujul defineerimist peale suruma. Meie ega muud seda ohtu ei näe. Määruseid on 5 aastat arutatud ja konsensus tundus käes olevat, aga nüüd ei miskit. Pikk rida peamiselt Lääne-Euroopa [[LR]] pidas siis kahetsevaid sõnavõtte, viies teema kohe väärtuste pinnale. Väärtused on aga tänases Brüsselis, rändekriisi taustal, tuleohtlik debatiaines. Euroopa väärtuste hulka kuuluvad ka kaastundlikkus hädasolijate vastu (pagulased) ja rahvusvahelise õiguse austamine (pagulaste konventsioon). Lisame siia meelekindluse, millega just meie Ida-Euroopas nõuame inimeste vaba liikumise õiguse austamist – see määrus aitaks ka liikuvaid ja liikunud kodanikke ja saame kokku täiesti ebavajaliku teemade ringi, kus meie piirkond peaks kuidagi silma paistma, paistis ent ometi.