03.11.2014

[[EE]] saadikud EL liikmesriikides ja välisministeeriumi juhtkond kiirvisiidil Brüsselis. Tean oma kogemusest, et ühe [[LR]] pealinnas töötades vaatad asju ikkagi kohaliku (meedia)ruumi mõju all – teemad, mis sellele konkreetsele riigile tähtsamad, tunduvad suuremad kui muud jne. Vaja seega “pilti keskusest”. Seda andsid uue [[COM]] esimesel tööpäeval asepresident Ansipi kabinetiülem Lepassaar (digiagenda ja [[COM]] prioriteedid), rahandusvoliniku Rehni juures 5 aastat kõige raskemat koormat kandnud ja nüüd asepresident Dombrovskise kabinetiülemana alustanud Lahti (majandusvalitsus ja euroala saatus), [[EEAS]] peasekretär Vimont (Ukraina kriis ja Euroopa välisteenistuse tulevik) ja meie oma esinduse asejuht Kull (energialiit ja oktoobri [[ÜK]] kliima-energiapakett). Lisaks arutasime omavahel välisministeeriumi töömeetodeid, seda, kuidas info liigub kolmnurgas Tallinn-pealinnad-Brüssel. Aeg-ajalt vajalik harjutus.

Uus president Juncker nimetab praegust [[COM]]i “viimase võimaluse komisjoniks”. Tähendades, et kui nüüd ei õnnestu [[COM]] juhtimisel taastada kodanike usku Euroopa projekti, siis võib hilja olla ja EL saavutusi võidakse hakata tagasi pöörama. Oma eesmärgi saavutamiseks peab [[COM]] esitama vähem reguleerivaid eelnõusid, tegema rohkem asju, kus kodanikud näeksid EL otsest kasu ja kõike seda palju paremini [[LR]] avalikkuses selgitama. Väga raske ülesanne, eriti viimane, millega Brüsseli ametnikud seni pea üldse tegelema pole pidanud. Edukus sõltub peamiselt Junckeri enda tahtest ja võimest oma meeskonda ehk volinike seltskonda suunata-juhtida.

Euroala majandusolukord, aga veel rohkem usaldus ühisvaluuta suhtes, sõltub praegu suurte riikide – [[FR]], [[IT]], ja ka [[DE]] reformivalmidusest. Sest [[EKP]] on oma võimalused praktiliselt ammendanud ja ka majanduspoliitikate suuremat koordinatsiooni, millega kaasneksid suuremad rahaülekanded, pole realistlik oodata – seega on raamistik paigas ja peamiseks tõuseb [[LR]]des tehtav. Pole liiga optimistlik perspektiiv. Julgustab siiski viimastel nädalatel toimunu, kus [[IT]9 ja [[FR]] pärast esimest “tuima panemist”siiski tegid oma eelarvekavadesse [[COM]] näpunäidete järgi parandusi (ka kui ebapiisavaid). Asi, millest alati väljaspool Brüsselit aru ei saada, on, et ka suurimad ja uhkemad riigid ei taha olla selles olukorras, kus neid Brüsseli aruteludes kritiseeritakse, näpuga näidatakse (ka kui väga viisakalt). Džentelmenide klubi reeglid eeldavad ju, et kõigi liikmete silmnäod on puhtad juba kohale ilmudes, mitte et teised peavad sind pesule saatma.