03.07.2014

[[EP]]s jagati liikmed komisjonidesse. Eestlastega läks nii, et Ansip sai tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni,  Kallas eelarvekomisjoni, Kelam väliskomisjoni, Lauristin kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, Tarand eelarvekomisjoni ning Toom tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni. Lisaks veel mõni huvitav asendus (Kallasel siseturu, Toomil petitsioonide, Ansipil ja Kelamil regionaalpoliitika komisjon näiteks), aga need pole siiski nii olulised. Hea tulemus, 4+ kindlasti, kui vaadata [[EE]] huve; ja arvestatavas vastavuses ka kohe valimistejärgselt räägituga (vt Gondori kroonika 26.05.2014). Nii et võib saada küll, kui tead, mida tahta. Võimalikud asendusliikmed “pärivad” vähemalt esialgu ka asendatu komisjoni.

Väike iluviga ehk on 2 [[EE]] [[MEP]]i kuulumine eelarvekomisjoni, aga eks juba sel sügisel vaatame, kuidas suudetakse ajada näiteks Tallinnas asuva eu-LISA agentuuri raha asja, mida praeguse ettepaneku kohaselt kõvasti kärpida tahetakse.