03.05.2013

Soome välispoliitika instituudi eestlasest teadur Kristi Raik on kirjutanud suurepärase analüüsi EL ühtse välisteenistuse [[EEAS]] konsulaarfunktsiooni väljavaadetest. Loos on nii visiooni kui ka realismi ja muidugi aine väga head tundmist. Konsulaarabi kolmandates riikides on teema, mis huvitab eriti väiksemaid [[LR]], kel endal esinduste võrgustik piiratud. Raik toob huvitava fakti, et sellistes turismi sihtriikides nagu Rohelise neeme saared, Fidži ja Madagaskar on EL delegatsiooni kõrval oma saatkond olemas vähem kui 3 [[LR]]-l. Konsulaarteenused, oma kodanike teenistuses olemine, on tänapäeva välisministeeriumite jaoks oma demokraatliku legitiimsuse tõestamise üliolulisi vahendeid, nagu on õppinud ka [[EE]] välisteenistus – [[EEAS]] võiks siis aidata kaasa EL populaarsuse kasvule Euroopa kodanike seas. Aga perspektiivis võiks vaadata ka majandusse panustamist näiteks viisade väljastamisega, mis arendab turismi, ärisuhteid, õppimist jne. See kõik kõneleb nii selgelt [[EEAS]] konsulaarfunktsiooni tugevdamise kasuks, et tahes-tahtmata tekib küsimus, et miks seda siis seni tehtud pole?

Aga sellepärast, et esiteks on iga välisteenistuse funktsioon osa riiklikust suveräänsusest, mida tahetakse jagada vaid nii vähe kui võimalik. Teiseks, senistele [[COM]], nüüdsetele EL delegatsioonidelele on konsulaartegevus võõras maa, mida tuleb alles õppima hakata ja milleks tuleb ressursse eraldada. Siit kolmas asi, arve – kes maksab? Kust antakse [[EEAS]]-ile raha juurde? Asja ei tee paremaks see, et [[EEAS]]-i algus toimus … kasutan Raigi sõnastust: “ilma adekvaatse planeerimiseta, millele järgnes kaootiline üleminekuperiood”. See ei tõstnud selle asutuse populaarsust [[NK]] silmis, kelle käes on praktikas EL rahakotirauad.

Raik näitab siiski edasist väikeste sammude teed EL delegatsioonidele suurema konsulaarrolli andmisel. Esiteks koordineerimine kriisiolukordades (nagu looduskatastroof või relvakonflikt). Teiseks, loogilisena, kriisiolukordadeks valmistumine, plaanide tegemine. Kolmandaks konsulaarteenuste osutamine nende [[LR]] kodanikele, kel selles riigis oma esindust pole (see oleks siis üks funktsioon, mis läheks üle teistelt [[LR]], kes praegu on kohustatud hädaolukordades nn esindamatuid abistama). Pikemas perspektiivis pakub Raik kõigi [[LR]] kodanike abistamist ja kolmandate riikide kodanikele viisade väljastamist. Nii suund kui ka sammude pikkus ja järjestus tunduvad mulle küll üpris mõistlikutena.