03.04.2014

Eile ja täna peaminister Rõivas Brüsselis. EL-Aafrika tippkohtumise äärtel 6 kahepoolset kohtumist, millest üks poegis ka diplomaatiliste suhete kehtestamise Kesk-Aafrika Vabariigiga. See on ajakohane, kui järgmisel nädalal siirdub EL sõjaline missioon sellesse riiki. Aga peaministri suuremaks eesmärgiks EL poolel olid tutvumiskohtumised COM presidendi Barroso ja ÜK eesistuja Van Rompuyga. Mõlemal käsitleti 4 peamist valdkonda.

Esiteks Ukraina ja Venemaa asjad. COM tuleb ülejärgmisel nädalal välja oma ettepanekutega nn 3. faasi sanktsioonideks ehk koostöö peatamiseks Venemaaga suurtes majandusvaldkondades. Loomulikult on nende kehtestamine tegelikkuses väga keeruline, kuna see lööb (isegi ilma Vene-poolsete võimalike vastusammudeta) kõvasti ka LR majanduse pihta. Samas, kui tahad rahu, valmistu sõjaks, seda teati juba antiikajal. Järgmiseks faasiks on igatahes tark hästi valmistunud olla. Osa sellest tegevusest on ka Krimmi annekteerimise mittetunnustamine koos tagajärgedega.

Teiseks EE asjad, valitsuse eelarvepoliitika jätkumine, tõukefondide kasutamise partnerlusleppe kiire allkirjastamine veel selle COM mandaadi ajal jne. Mõlemad vestluskaaslased küsisid ka, kuidas EE ennast praeguses julgeolekuolukorras tunneb ja mida arvab asjast meie venekeelne vähemus. Hea, et küsitakse – viisakas klubis võib teinekord minna nii, et teist klubiliiget ei taheta tülitada arvatavalt ebamugavate küsimustega ja siis võivad mõned olulised asjad rääkimata jääda. Nüüd igatahes sai EL institutsioonide juhte põhjalikult valgustada asjadest, mis praegu nagunii paljude meeles.

Kolmandaks energiajulgeolek ja piirkondlikud taristuprojektid. Piirkonna vedelgaasiterminal ja Rail Baltic peavad, lihtsalt peavad saama CEF esimesest pakkumisringist finantseeringu, juba 2014 sügisel. Uue peaministri tutvumisvisiitidel FI, LV, LT kolleegide juurde on need esmatähtsusega teemad. Kui piirkonna riigid praegu ka ei suuda nendes (energia)julgeolekule olulistes projektides üksmeelt saavutada, siis on meil raske Brüsselis usutavalt selgitada, et kuulge, saate aru, julgeolekuolukord Euroopas on muutunud, ja meie piirkonnas veel eriti. Kuuldavasti on meist lõuna pool ka mingit suhtumise kerget muutust täheldatud, eks järgmisel nädalal kuuleme lähemalt.

Neljandaks selle hooaja Brüsseli kuum teema ehk ametissenimetamised, EL institutsioonide jõuvahekorrad ja -tasakaal. Palju uut ei kuulnud, 25.05 on EP valimised ja kaks päeva hiljem koguneb ÜK selle tulemusi ja järelmeid arutama. Seal ka esimene ja viimane võimalus COM presidendi kandidaadile mingit poliitikaprioriteetide platvormi kaasa pakkida. Peaminister ütles EE väikesed soovid klaarilt maha: siseturg, sealhulgas teenuste oma, digitaalne siseturg, energia ja ühendused.

Ametlik pressiteade peaministri käigust siin.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga