03.02.2016

Tervepäeva[[Coreper]] leppis lõpuks kokku Türgi 3-miljardilise rahastu loomises. [[IT]] lisas deklaratsiooni, milles tervitas sissemakstava raha mahaarvamist [[SGP]] arvestusest ja avaldas (ebarealistlikku) lootust, et sama tehakse kõigi piiri valvamiseks kuluvate summadega. Kõik teised olid juba enne nõus ja see otsus ongi jõus. Lisaks suutsid eelarvenõunikud leppida ka rahastu sissemaksmise ja haldamisega seotud üksikasjades. Aega läks siis kokku oktoobrist veebruari alguseni. Millal väljamaksed alata saavad, veel ei tea. Aga karta on, et see 3 miljardit kasvab veel kõvasti. Mitte ehk otse Türgile, kuid rändekriisi tarvis igatahes.

[[COM]] esitatud Schengeni hindamisraporti ja soovituste üle [[GR]]le läks aga pikemaks vaidluseks. Rühm [[LR]], kes ütlesid, et tuleb ikka aru saada ka [[GR]]st ja see pole karistus/väljaviskamisaktsioon jne, oli piisavalt suur, et [[PRES]] oli sunnitud soovitused veel ühele ekspertide töögrupi ringile saatma. Olen siingi kirjutanud (Gondori kroonika 27.01.2016), et ilmselt kindlate kuupäevade ja ka sõnastustega on see raport küll, nii et soovijad võisid öelda, et on ühese eesmärgiga kirjutatud. Nüüd ongi karta, et “tõsised puudujäägid” ja “ilmselt lohakile jäetud” võivad hakata lahjenema. [[PRES]] kava järgi saaks 12.02 [[ECOFIN]] soovitused heaks kiita (üht [[NK]] formaati on vaja) ja siis, sealt on täpselt 3 kuud [[DE]] piirikontrollide tähtajani.

Vahepeal hüppasin läbi videosillalt Tallinnaga, kus asjaomased ministeeriumid asekantsleri tasemel arutasid meie suhtumist [[ÜK]] eesistuja Tuski eilsetesse ettepanekutesse [[UK]] küsimuse lahendamiseks. Selgust on rohkem vaja, saatan on peidus üksikasjades, ja praegusel juhul võib see olla terminoloogias. Pärast [[Coreper]]i tagasi, kus [[NK]] peaksekretär Tranholm-Mikkelsen kinnitas mu küsimise peale, et küllap möödub suur osa 05.02 [[šerpa]]de koosolekust just sisu, terminite ühtmoodi mõistmise saavutamise peale. 18.02 [[ÜK]] teise teema, rände, kohta saime teada, et [[COM]] esitab oma raporti senitehtust 10.02 ja [[PRES]] omapoolse (kus küll ka ettevaatav osa) nii, et arvesse saab minnna kuni 12.02-ni tehtu. See meilegi hea teada oma sammude planeerimiseks.