02.09.2015

Sügishooaja esimene [[Coreper]] jäi poolepäevaseks, olles, tõsi, alanud hommikusöögiga. Selle põhiteemaks [[UK]] suhe EL-ga. Pärast 25.-25.06 [[ÜK]] on peetud EL institutsioonide ([[EP]]d pole küll seni kaasatud) ja [[UK]] vahel rida kõnelusi või konsultatsioone. Läbirääkimisteks ei saa neid nimetada ega pidada, kuna britid pole ikka veel oma täpseid soove-positsioone esitanud. Sisuliselt me neid muidugi teame: Heaolu ehk isikute vaba liikumine, Õiglus ehk euroala ja euroalaväliste [[LR]] võrdsem kohtlemine, Konkurentsivõime ambitsioon ehk siseturu tugevdamine, sõnade “üha tihedam liit” tühisus [[UK]] jaoks ja [[LR]] parlamentide rolli tugevdamine EL otsustusprotsessis. Loomulikult toimub siin (sise)poliitiline (varju)poks, eriti tooride eelseisva parteikongressi eel, kus peaminister Cameronil on kaotada mõlema teeraja valimisel. Ütled oma täpsed nõudmised maha, saad omadelt sõimata, et vähe küsid (see kehtib paradoksaalsel kombel eriti juhul, kui nõudmised peaksid suhteliselt kergelt ka vastu võetama); venitad ja trikitad, siis kaotad teiste [[LR]] head tahet. Ülejäänud tahaksid väga, et 15.-16.10 [[ÜK]]l esitaks Cameron oma täpsed nõudmised, aga hetkel ses suhtes optimistlik olla ei tasu. Aga kui tahetakse juba 17.-18.12. [[ÜK]]l kokkulepeteni jõuda, siis läheb varsti väga kiireks.

Vene ja Ukraina isikute vastaste sanktsioonide pikendamise poliitiline suunis ekspertide töögrupile 6 kuuks alates 15.09 anti konsensuslikult ja kobisemata – [[EEAS]] ettepanek oli selline ja põhjendus, et olukord Ida-Ukrainas pole paremaks läinud.

Ainus aruteluteema [[Coreper]]i istungil oligi ränne. Kõik sõnavõtnud (umbes pool [[LR]]dest) nentisid, et olukord on väga hull, täiemahuline kriis. [[COM]] tõi arve ja tutvustas seda, mida tal tutvustada oli, mida polnud palju. Kuna kogu see asi on ülipoliitiline, ei olnud ka [[COM]] ametnikel võimalik ennustada, kuhu [[COM]] volinike koosseis oma tänasel-homsel planeerimisseminaril jõuab. Seal lepitu aga jõuab president Junckeri Olukorrast Unioonis-kõnne [[EP]] ees 9.09. Järgmisel päeval hakkab [[Coreper]] osalt selle põhjalt valmistama ette 14.09 toimuvat erakorralist [[JHA]]d. Tänane arutelu jäi nii paratamatult üldsõnalisemaks, poliitilisemaks ja toonilt leebemaks (ja suvepuhkuse rahustavat hõngu oli ikkagi ka ruumis veel natuke). Peamiselt Ida-Euroopa [[LR]] nurisesid küll avaliku kriitika üle, mida mõne läänepoolsema [[LR]] juht on nende suunas teinud. [[IT]], [[GR]] ja eriti [[HU]] kirjeldasid katastroofilist olukorda kodus. Püüti ka anda oma sõnumeid või rõhuasetusi eelseisvateks sisulisteks aruteludeks. [[EE]] poolt nimetasin tagasivõtu- ja tagasisaatmispoliitikat, piirivalveagentuuri Frontexi rolli, ühtse turvaliste lähteriikide nimekirja kehtestamist, kogu me tegevuse rahalisi aspekte. Välismõõtme all paneb praegune kriis mõtlema ka EL laienemispoliitika teatud häälestamise peale (vt rändevoogude kaarti). Lisaks, oleks vajalik rääkida ka mõne [[LR]] poliitikatest, mis suurendavad nn tõmbefaktorit ehk julgustavad inimesi tulema – siin peame silmas jõukamate riikide heldet abirahade süsteemi. Juba seegi nimekiri näitab, kui kompleksne on kogu rände temaatika; ja näitab ka, kui erinevad on eri [[LR]] erimured selle teema alt. On vaja erilist vastutustunnet, et EL sellest asjast ühtsena läbi tuleks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga