02.09.2015

Sügishooaja esimene Coreper jäi poolepäevaseks, olles, tõsi, alanud hommikusöögiga. Selle põhiteemaks UK suhe EL-ga. Pärast 25.-25.06 ÜK on peetud EL institutsioonide (EPd pole küll seni kaasatud) ja UK vahel rida kõnelusi või konsultatsioone. Läbirääkimisteks ei saa neid nimetada ega pidada, kuna britid pole ikka veel oma täpseid soove-positsioone esitanud. Sisuliselt me neid muidugi teame: Heaolu ehk isikute vaba liikumine, Õiglus ehk euroala ja euroalaväliste LR võrdsem kohtlemine, Konkurentsivõime ambitsioon ehk siseturu tugevdamine, sõnade “üha tihedam liit” tühisus UK jaoks ja LR parlamentide rolli tugevdamine EL otsustusprotsessis. Loomulikult toimub siin (sise)poliitiline (varju)poks, eriti tooride eelseisva parteikongressi eel, kus peaminister Cameronil on kaotada mõlema teeraja valimisel. Ütled oma täpsed nõudmised maha, saad omadelt sõimata, et vähe küsid (see kehtib paradoksaalsel kombel eriti juhul, kui nõudmised peaksid suhteliselt kergelt ka vastu võetama); venitad ja trikitad, siis kaotad teiste LR head tahet. Ülejäänud tahaksid väga, et 15.-16.10 ÜKl esitaks Cameron oma täpsed nõudmised, aga hetkel ses suhtes optimistlik olla ei tasu. Aga kui tahetakse juba 17.-18.12. ÜKl kokkulepeteni jõuda, siis läheb varsti väga kiireks.

Vene ja Ukraina isikute vastaste sanktsioonide pikendamise poliitiline suunis ekspertide töögrupile 6 kuuks alates 15.09 anti konsensuslikult ja kobisemata – EEAS ettepanek oli selline ja põhjendus, et olukord Ida-Ukrainas pole paremaks läinud.

Ainus aruteluteema Coreperi istungil oligi ränne. Kõik sõnavõtnud (umbes pool LRdest) nentisid, et olukord on väga hull, täiemahuline kriis. COM tõi arve ja tutvustas seda, mida tal tutvustada oli, mida polnud palju. Kuna kogu see asi on ülipoliitiline, ei olnud ka COM ametnikel võimalik ennustada, kuhu COM volinike koosseis oma tänasel-homsel planeerimisseminaril jõuab. Seal lepitu aga jõuab president Junckeri Olukorrast Unioonis-kõnne EP ees 9.09. Järgmisel päeval hakkab Coreper osalt selle põhjalt valmistama ette 14.09 toimuvat erakorralist JHAd. Tänane arutelu jäi nii paratamatult üldsõnalisemaks, poliitilisemaks ja toonilt leebemaks (ja suvepuhkuse rahustavat hõngu oli ikkagi ka ruumis veel natuke). Peamiselt Ida-Euroopa LR nurisesid küll avaliku kriitika üle, mida mõne läänepoolsema LR juht on nende suunas teinud. IT, GR ja eriti HU kirjeldasid katastroofilist olukorda kodus. Püüti ka anda oma sõnumeid või rõhuasetusi eelseisvateks sisulisteks aruteludeks. EE poolt nimetasin tagasivõtu- ja tagasisaatmispoliitikat, piirivalveagentuuri Frontexi rolli, ühtse turvaliste lähteriikide nimekirja kehtestamist, kogu me tegevuse rahalisi aspekte. Välismõõtme all paneb praegune kriis mõtlema ka EL laienemispoliitika teatud häälestamise peale (vt rändevoogude kaarti). Lisaks, oleks vajalik rääkida ka mõne LR poliitikatest, mis suurendavad nn tõmbefaktorit ehk julgustavad inimesi tulema – siin peame silmas jõukamate riikide heldet abirahade süsteemi. Juba seegi nimekiri näitab, kui kompleksne on kogu rände temaatika; ja näitab ka, kui erinevad on eri LR erimured selle teema alt. On vaja erilist vastutustunnet, et EL sellest asjast ühtsena läbi tuleks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga